PROTESTANLIK (TDK)


1 . Protestan olma durumu.
2 . Anglikan, Lüterci, Kalvenci gibi türlü kolları içine alan, papanın dinî başkanlığını ve Katolik kurallarını tanımayan kilise birliği.

Protestanlık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı P sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ANGLİKAN Nedir?

İngiliz kilisesine bağlı olan kimse.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKAN Nedir?


1 . Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis: "Ailede başkan odur, kararları o alır."- H. Taner.
2 . Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KALVENCİ Nedir?

Kalvenizmi benimseyen.

KATOLİK Nedir?


1 . Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
2 . Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
3 . Katolik mezhebinden olan kimse.

KİLİSE Nedir?


1 . Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
3 . Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

LÜTERCİ Nedir?

Lütercilikten yana olan.

PAPA Nedir?

Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.

PROTESTAN Nedir?


1 . Hristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan mezhep: "Protestan kilisesi."- .
2 . Bu mezhebe bağlı olan kimse.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIM Nedir?

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

TANIMA Nedir?

Tanımak işi: "Hocayı tam olarak tanıması, bilmesi gerektiğini sanıyordu."- T. Buğra.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

A E I K L N O P R S T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Protestanlık,

9 Harfli Kelimeler

Kontratlı, Protestan,

8 Harfli Kelimeler

Altıntop, Kontrast, Pektoral, Plastron, Prostela, Tolerans, Toplanık, Toplantı, Topraklı, Topraksı,

7 Harfli Kelimeler

Antrepo, Eskalop, Kenarlı, Kırlent, Klarnet, Konsept, Kontrat, Narteks, Noktalı, Ortalık, Penaltı, Pırtlak, Plaster, Postane, Prostat, Sarplık, Sırtlan, Teokrat, Tetanos, Tokatlı, Tornalı,

6 Harfli Kelimeler

Antrok, Apolet, Apsent, Aseton, Ekstra, Eposta, Erosal, Eskort, Etalon, Etanol, Irksal, Iskota, Kanser, Karslı, Kartel, Kartlı, Karton, Kasten, Kastor, Kental, Kırsal, Kolera, Konser, Kontes, Kontra, Kornea, Kornet, Korsan, Koster, Kotlet, Krepon, Kreton, Lateks, Leopar, Lostra, Nektar, Oktant, Oranlı, Orantı, Ortalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Akont, Akort, Akrep, Akson, Altes, Altık, Altın, Anket, Anlık, Antet, Antlı, Antre, Aport, Apotr, Arkıt, Artık, Artın, Asker, Asklı, Aslen, Aslık, Atlet, Ekran, Ensar, Erkan, Iltar, Iskat, Islak, Istar, Itlak, Kalın, Kalıp, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Kanto, Kaplı, Karın, Karlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Akne, Akor, Akse, Alet, Alık, Alın, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Aort, Apel, Apre, Apse, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atel, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Ekol, Elan, Erat, Eros, Esna, Etap, Etol, Irak, Iska,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alo, Alp, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Arp, Art, Ası, Ask, Ast, Ate, Eko, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kal, Kan, Kap, Kar, Kas, Kat, Kel, Kep, Ker, Kes, Ket, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kol, Kor, Kot, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, At, Ek, El, En, Er, Es, Et, Ke, La, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Pe, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.