PROSPEKSİYON (TDK)


1 - Maden araştırma.
2 - (Ekonomide) Bir piyasanın satış olanaklarını inceleme.

Prospeksiyon kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi S , beşinci harfi P , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Y , onbirinci harfi O , onikinci harfi N . Başı P sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLANAK Nedir?

Yararlanılan uygun şart veya durum, imkân: "Zamanını istediği gibi tasarruf etme olanağı elindedir."- H. Taner.

PİYASA Nedir?


1 . Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar: "Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme: "Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer, akşam piyasasını yapardım."- S. F. Abasıyanık.
3 . Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat: "Sonbaharda, yakında açılacak tütün piyasasının haberleriyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse beş gün kederli kalırdı."- N. Cumalı.
4 . ekonomi Arz ve talebin karşılaştığı alan.
5 . Ortalık: "Bunlardan bir kısmı bugün piyasada alaturka çalgıcılığın en ileri gelenlerindendir."- O. C. Kaygılı.

SATIŞ Nedir?


1 . Satma işi.
2 . ticaret Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım: "Satış işinin güçlüğünü orada iyice öğrendim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

E K N O O P P R S S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Periskop, Piroksen, Piskopos, Porsiyon, Seksiyon,

7 Harfli Kelimeler

Espiyon, Opsiyon, Orkinos, Prensip, Sponsor,

6 Harfli Kelimeler

Konser, Konsey, Krepon, Pepsin, Peynir, Piyore, Proses, Sinyor, Sirken, Siroko, Soneri, Spiker,

5 Harfli Kelimeler

Eksin, Erkin, Eroin, Espri, Esrik, İrsen, Kepir, Kesin, Kesir, Kopoy, Korno, Korse, Nesir, Oniks, Orion, Penis, Perki, Peron, Pines, Piyes, Piyon, Poker, Porno, Prens, Reyon, Seksi, Senir, Serik, Serin, Seyir, Seyis, Sinek, Sinop, Siper, Siren, Sirke, Siyek, Siyer, Sprey, Yenik,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekip, Eksi, Enik, Enir, Epik, Erik, Erin, Eros, Esik, Esin, Esir, Eski, İken, İkon, İnek, İpek, İyon, Kesp, Kipe, Koni, Koro, Krep, Kron, Kros, Nesi, Niye, Okey, Peki, Peni, Pens, Peri, Peso, Peyk, Pike, Piko, Pipo, Pire, Popo, Pres,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Erk, İrs, İye, Kep, Ker, Kes, Kin, Kip, Kir, Kor, Koy, Ney, Ons, Pek, Pes, Pey, Pik, Pir, Pis, Pop, Pos, Poy, Rey, Rop, Sek, Sen, Ser, Ses, Sik, Sin, Sis, Ski, Son, Sos, Soy, Yek, Yen, Yer, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, Er, Es, Ey, İn, İp, İs, Ke, Ki, Ne, Ok, On, Oy, Pe, Re, Se, Si, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.