PROSEDÜR (TDK)


1 . İşlem.
2 . Yöntem.

Prosedür kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi D , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R . Başı P sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

D E O P R R S Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Prosedür,

5 Harfli Kelimeler

Dorse, Süper, Sürre,

4 Harfli Kelimeler

Depo, Ders, Düse, Eros, Peso, Pres, Püre, Repo, Spor, Süre,

3 Harfli Kelimeler

Pes, Pos, Pür, Rop, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Er, Es, Od, Pe, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.