PROGRAMSIZ (TDK)


1 . Belli bir programı olmayan.
2 . Belli bir programa göre düzenlenmemiş, programa bağlanmamış: "Programsız iş."- .

Programsız kelimesi baş harfi P son harfi Z olan bir kelime. Başında P sonunda Z olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi G , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı P sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

PROGRAM Nedir?


1 . İzlence: "Ne yapacaksa yapmadan kurar hatta programını yanındakilere de söylerdi."- Ö. Seyfettin.
2 . Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.
3 . Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.
4 . Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.
5 . Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.
6 . Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.
7 . eğitim bilimi Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.

A G I M O P R R S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Programsız,

7 Harfli Kelimeler

Program,

6 Harfli Kelimeler

Gamsız, Mızrap, Orgazm,

5 Harfli Kelimeler

Arsız, Garoz, Grosa, Israr, Izrar, Mırra, Mısra, Orası, Pısma, Rapor, Sargı, Sarım, Sarız, Sırma, Sızma, Sorma, Spazm, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Agop, Amor, Argo, Arız, Asım, Asır, Garp, Gasp, Gram, Mars, Mazı, Morg, Mors, Orsa, Pars, Paso, Pazı, Posa, Ramp, Razı, Rıza, Roza, Sarı, Sarp, Sıma, Sıpa, Sıra, Sırp, Soma, Sopa, Spor,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arp, Arz, Ası, Azı, Gam, Gar, Gaz, Gır, Ira, Irz, Mas, Mor, Oma, Ora, Org, Pas, Pır, Pog, Pos, Poz, Ram, Rap, Rom, Rop, Sam, Sap, Saz, Sır, Som, Zam, Zar, Zıp, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, Az, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.