Profesyonelleşme

  1. [isim] Profesyonelleşmek işi
    • "Doğuracağı sakıncaların yanı sıra, hiç değilse profesyonelleşme anlayışını getiriyordu." (Tomris Uyar)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Profesyonelleşme kelimesi baş harfi p son harfi e olan bir kelime.Başında p sonunda e olan kelimenin birinci harfi p , ikinci harfi r , üçüncü harfi o , dördüncü harfi f , beşinci harfi e , altıncı harfi s , yedinci harfi y , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi e , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi ş , onbeşinci harfi m , Başı p sonu e olan 16 harfli kelime.