PROFESYONELLEŞME (TDK)

Profesyonelleşmek işi: "Doğuracağı sakıncaların yanı sıra, hiç değilse profesyonelleşme anlayışını getiriyordu."- T. Uyar.

Profesyonelleşme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi F , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi Ş , onbeşinci harfi M , Başı P sonu E olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

PROFESYONELLEŞME Nedir?

Profesyonelleşmek işi: "Doğuracağı sakıncaların yanı sıra, hiç değilse profesyonelleşme anlayışını getiriyordu."- T. Uyar.

PROFESYONELLEŞMEK Nedir?

Profesyonel duruma gelmek.

SAKIN Nedir?


1 - Yapmaktan çekin, çekinin, °zinhar.
2 - Korkulacak bir durum olmasın.

SAKINCA Nedir?

Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur: "Kabul etmekte bir sakınca yoktur."- B. Felek.

E E E E F L L M N O O P R S Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Profesyonel,

10 Harfli Kelimeler

Şereflenme, Yerelleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eseflenme, Esenleşme, Eyerlenme, Nefesleme, Preslenme, Serpeleme, Yelelenme,

8 Harfli Kelimeler

Efelenme, Efeleşme, Enseleme, Esenleme, Eşelenme, Eyerleme, Frenleme, Personel, Pesleşme, Peylenme, Porselen, Presleme, Sepeleme, Seyrelme, Yellenme, Yerleşme,

7 Harfli Kelimeler

Ellenme, Elleşme, Esenler, Eşeleme, Eşeysel, Eşlenme, Fermene, Peyleme, Şenelme, Yelleme, Yelseme, Yeşerme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Elleme, Erseme, Esefle, Eserme, Esleme, Esneme, Eşleme, Eyleme, Formel, Formen, Formol, Losyon, Mesele, Meşrep, Monşer, Nereye, Oosfer, Peleme, Pereme, Perese, Perlon, Resmen, Semere, Seneye, Serpme, Şerefe, Şlempe, Yeleme, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enfes, Enlem, Enser, Eosen, Eseme, Esmer, Eşlem, Eşref, Eylem, Fener, Fenol, Fleol, Folyo, Fonem, Meles, Meleş, Melon, Menşe, Meres, Mesel, Mesen, Moren, Nefer, Nefes, Neler, Nemse, Nesep, Neyse, Orlon, Penes, Pense, Penye, Peren, Peron, Polen, Porno, Posof, Prens,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Elem, Emel, Emen, Ense, Eper, Epey, Eren, Erme, Eros, Esef, Esen, Eser, Esme, Esre, Eşey, Eşme, Eyer, Flor, Floş, Form, Fors, Fren, Lenf, Lens, Lolo, Meşe, Mors, Nemf, Nere, Neşe, Noel, Norm, Pens, Peso, Polo, Pres, Reel, Repo, Reye,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Epe, Fel, Fen, Fer, Fes, Fol, Fon, Fos, Foş, Lef, Lep, Leş, Ley, Lop, Lor, Loş, Men, Mey, Mor, Nem, Ney, Nom, Ole, Ons, Pes, Peş, Pey, Pof, Pos, Poy, Rey, Rol, Rom, Rop, Sel, Sem, Sen, Ser, Sof,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Es, Eş, Ey, Fe, Le, Me, Ne, Of, Ol, Om, On, Oy, Pe, Re, Se, Şe, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.