PROFESYONEL (TDK)


1 . Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı: "Gümrükte, profesyonel kaçakçı imişiz gibi bavullarımızı didik didik aradılar."- H. Taner.
2 . mecaz Meraklı, hevesli.

Profesyonel kelimesi baş harfi P son harfi L olan bir kelime. Başında P sonunda L olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi F , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı P sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMATÖR Nedir?


1 . Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan (kimse), profesyonel karşıtı.
2 . Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapmaya hevesli, meraklı: "Bu, çok ucuz bir amatör ressam tüzüğüdür."- H. Taner.
3 . Acemi.
4 . alay yollu Beceriksiz.

BAVUL Nedir?

İçine eşya konulan ve genellikle yolculukta kullanılan büyük çanta: "Bütün varımı yoğumu içine doldurduğum bavulumu bir küçük hamalın sırtına yerleştirdim."- Y. K. Beyatlı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

HEVESLİ Nedir?

Bir şeye, bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli, heveskâr: "İstekliler birer birer elenince en heveslisi ile karşı karşıya kaldı."- H. Taner.

KAÇAKÇI Nedir?

Yasalara karşı gelerek bir yere mal sokan, bir yerden mal kaçıran veya bir yerde satan kimse: "Kaçakçılarla, gümrük ayrıcalıklarıyla uğraşır, sayfalar dolusu raporlar yazar."- N. Cumalı.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KAZANÇ Nedir?


1 . Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü: "Aylık kazanç."- .
2 . mecaz Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MERA Nedir?

Otlak: "Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı."- Ö. Seyfettin.

MERAK Nedir?


1 - Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek.
2 - Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği.
3 - Düşkünlük, heves.
4 - Kaygı, tasa, evham.

MERAKLI Nedir?


1 . Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis: "Büyük kapının önünde binlerce meraklı birikmişti."- H. Taner.
2 . Bir şeye çok düşkün olan, sürekli onunla uğraşan: "Sedef ve gümüş kakmalı bıçaklara, revolverlere meraklıydı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Kendisini ilgilendirmeyen bir konuda bilgi sahibi olmaya çalışan (kimse).
4 . halk ağzında Kaygılı: "O meraklı bir kadındır, patırtı çekemez."- .

PROFESYONEL Nedir?


1 . Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı: "Gümrükte, profesyonel kaçakçı imişiz gibi bavullarımızı didik didik aradılar."- H. Taner.
2 . mecaz Meraklı, hevesli.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

E E F L N O O P R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Profesyonel,

8 Harfli Kelimeler

Personel, Porselen,

6 Harfli Kelimeler

Losyon, Oosfer, Perlon, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Enfes, Enser, Eosen, Fener, Fenol, Folyo, Nefer, Nefes, Neler, Nesep, Neyse, Orlon, Penes, Pense, Penye, Peren, Peron, Polen, Porno, Posof, Prens, Prese, Resen, Reyon, Sefer, Selef, Selen, Seren, Sprey, Yerel,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Ense, Eper, Epey, Eren, Eros, Esef, Esen, Eser, Esre, Eyer, Flor, Fors, Fren, Lenf, Lens, Nere, Noel, Pens, Peso, Polo, Pres, Reel, Repo, Reye, Sele, Selp, Sene, Sere, Serf, Snop, Solo, Sone, Spor, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Epe, Fel, Fen, Fer, Fes, Fol, Fon, Fos, Lef, Lep, Ley, Lop, Lor, Ney, Ole, Ons, Pes, Pey, Pof, Pos, Poy, Rey, Rol, Rop, Sel, Sen, Ser, Sof, Sol, Son, Soy, Yel, Yen, Yer, Yol,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Ey, Fe, Le, Ne, Of, Ol, On, Oy, Pe, Re, Se, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.