PROFESÖRLÜK (TDK)

Profesör olma durumu veya profesörün görevi: "El çabukluğu bir marifet fehvasınca esatir profesörlüğüne terfi etmiş oluyordu."- H. F. Ozansoy.

Profesörlük kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi F , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESATİR Nedir?

Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji: "Kafamı rüya ve esatirden temizlemek, istiklallerin en güç elde edileni olan fikir istiklaline erişmek için değil mi?"- R. N. Güntekin.

FEHVASINCA Nedir?

Uyarınca, sözü gereğince: "El çabukluğu bir marifet fehvasınca esatir profesörlüğüne terfi etmiş oluyordu."- H. F. Ozansoy.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MARİFET Nedir?


1 - Herkesin yapamayacağı bir şeyi yapma yeteneği.
2 - Ustalık, hüner.
3 - Uygun olmayan, hoşa gitmeyen, can sıkıcı iş ya da davranış.
4 - Bilim, bilgi.
5 - Aracı, ikinci el.

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

PROFESÖR Nedir?

Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi: "Bu kırk yaşını geçmiş profesörleri ve ressamları kapıcı tanıyor."- P. Safa.

TERFİ Nedir?


1 - (Aşaması) Yükselme.
2 - Yükseltme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E F K L O P R R S Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Profesörlük,

8 Harfli Kelimeler

Profesör,

6 Harfli Kelimeler

Florür, Klorür, Oküler, Pörsük, Sölpük,

5 Harfli Kelimeler

Fekül, Flöre, Fresk, Korse, Köprü, Körpe, Küspe, Löpür, Lüfer, Pelür, Poker, Rekor, Röfle, Sökel, Süper, Sürek, Sürfe, Sürre, Ülker, Ülser,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Ekol, Eros, Flok, Flor, Folk, Fors, Frer, Fürs, Kesp, Klor, Köle, Köre, Köse, Krep, Kros, Küfe, Küpe, Küre, Lüks, Öfke, Ökse, Ölük, Örek, Örük, Peso, Pres, Püre, Repo, Röle, Selp, Serf, Skor, Söke, Sörf, Spor, Sülf, Süre, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Ekü, Elk, Erk, Fek, Fel, Fer, Fes, Fok, Fol, Fos, Kel, Kep, Ker, Kes, Kof, Kol, Kor, Kör, Kös, Küf, Kül, Küp, Kür, Küs, Lef, Lep, Lok, Lop, Lor, Lök, Löp, Lös, Lük, Lüp, Ole, Öke, Ölü, Örf, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Fe, Ke, Le, Of, Ok, Ol, Öf, Pe, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.