PRODÜKTÖR (TDK)


1 . Yapımcı.
2 . ticaret Üretici.

Prodüktör kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi R . Başı P sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TİCARET Nedir?


1 - Türlü ürün, mal vb. alım satımı, tecim.
2 - Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.
3 - Bu etkinlikle ilgili bilim.
4 - Alışveriş sonucu yararlanılan fiyat farkı, kâr.

ÜRETİ Nedir?

Üretilen her türlü nesne.

ÜRETİCİ Nedir?


1 . Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı: "Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır."- Anayasa.
2 . sıfat Üretim sağlayan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

YAPIMCI Nedir?


1 . Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş.
2 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilişiyle ilgili bütün yönetim işlerini üzerine alan, sermayesini veren kimse, prodüktör.
3 . Radyo, sinema programları düzenlemekle görevli kimse, programcı.

D K O P R R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Prodüktör,

6 Harfli Kelimeler

Portör,

5 Harfli Kelimeler

Köprü, Kütör, Örtük, Törpü,

4 Harfli Kelimeler

Dört, Kort, Kötü, Kürt, Örtü, Örük, Trok, Trük, Türk,

3 Harfli Kelimeler

Dok, Dük, Kod, Kor, Kot, Kör, Küp, Kür, Küt, Örk, Örü, Pot, Pür, Rop, Rot, Tok, Top, Tor, Tör, Tüp, Tür,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, Ok, Ot, Öd,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.