PRİMİTİVİZM (TDK)

İlkelcilik.

Primitivizm kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi M . Başı P sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

İLKELCİLİK Nedir?


1 . Avrupa sanatının çağımıza kadar geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilkel ulusların sağlam, kaba, saf, yalın biçimli sanatını benimseyen görüş, primitivizm.
2 . İlkellik özlemini ileri süren düşünce akımlarının genel adı, primitivizm.

M M P R T V Z İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Primitivizm,

5 Harfli Kelimeler

İzmir, Mirim, Pirit, Ritim, Tiriz, Vitir, Zimmi,

4 Harfli Kelimeler

Prim, Priz, Tipi, Virt,

3 Harfli Kelimeler

İri, İti, Mim, Mir, Mit, Pim, Pir, Tim, Tip, Tiz, Zir,

2 Harfli Kelimeler

İm, İp, İt, İz, Mi, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.