PRESLEMEK (TDK)

Presle sıkıştırmak.

Preslemek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi S , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PRES Nedir?


1 . İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere.
2 . Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç.
3 . spor Baskı.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKIŞTIRMA Nedir?

Sıkıştırmak işi.

SIKIŞTIRMAK Nedir?


1 . Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak: "Bilet kutusunu koltuğunun altına sıkıştırmış, elleri ceplerinde bir otobüs biletçisi geçti."- N. Cumalı.
2 . Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak.
3 . Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek: "İstanbul tren yahut vapurunda hele bir kimseyi biraz sıkıştırın, hemen çarpılır, çay semaveri gibi oturduğu yerde fıkır fıkır kaynamaya başlar."- R. N. Güntekin.
4 . Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak: "Parmağını pencereye sıkıştırmak."- .
5 . Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak: "Eline dolu bir kadeh sıkıştırdılar."- R. H. Karay.
6 . Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak: "Anlattığına göre Niğde yakınlarındaki köylerden birinde imiş, sıkıştırmışlar. Jandarmalarla vuruşmuş."- M. Ş. Esendal.
7 . mecaz Zorlamak: "Kocakarı odadan çıktıkça ben Nuri'yi sıkıştırıyorum."- H. R. Gürpınar.
8 . argo Sarkıntılık etmek.

E E E K L M P R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Preslemek,

8 Harfli Kelimeler

Kelepser, Presleme,

7 Harfli Kelimeler

Ereksel, Ersemek, Esermek, Eslemek, Kerempe, Serpmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Eksper, Elemek, Erseme, Eserme, Esleme, Keleme, Kemere, Kermes, Meleke, Merkep, Mesele, Meslek, Peleme, Pereme, Perese, Seklem, Semere, Sermek, Serpme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Kelem, Kelep, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kepme, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Melek, Meles, Merek, Meres, Mesel, Pesek, Prese, Remel, Sekel, Sekme, Selek, Semer, Sepek, Serme, Sperm,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Eper, Erek, Erke, Erme, Eser, Esme, Esre, Kele, Keme, Kere, Kese, Kesp, Krem, Krep, Leke, Meke, Pres, Reel, Sele, Selp, Seme, Sere,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Erk, Kel, Kem, Kep, Ker, Kes, Lep, Pek, Pes, Sek, Sel, Sem, Ser,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Ke, Le, Me, Pe, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.