PRENSLİK (TDK)


1 . Prens olma durumu veya prensin görevi.
2 . Bir prensin yönetiminde olan ülke.

Prenslik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı P sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PRENS Nedir?


1 . Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan.
2 . Bir prensliğin başında bulunan kimse.
3 . Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

E K L N P R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Prenslik,

7 Harfli Kelimeler

Kreplin,

6 Harfli Kelimeler

Renkli, Replik, Sirken, Spiker,

5 Harfli Kelimeler

Eksin, Elips, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Espri, Esrik, İrsen, Kepir, Kesin, Kesir, Kiler, Klips, Liken, Nesil, Nesir, Nikel, Nipel, Pelin, Penis, Perki, Pinel, Pines, Prens, Sekil, Senir, Serik, Serin, Sinek, Sinle, Siper, Siren, Sirke,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekip, Ekli, Eksi, Elik, Enik, Enir, Enli, Epik, Erik, Eril, Erin, Esik, Esin, Esir, Eski, İken, İlke, İnek, İpek, Kesp, Kile, Kils, Kipe, Klip, Krep, Lens, Link, Lise, Nesi, Peki, Peni, Pens, Peri, Pike, Pire, Pres, Reis, Renk, Risk,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, İle, İlk, İrs, Kel, Kep, Ker, Kes, Kil, Kin, Kip, Kir, Lep, Lir, Pek, Pes, Pik, Pil, Pir, Pis, Sek, Sel, Sen, Ser, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Es, İl, İn, İp, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Pe, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.