PRAGMACILIK (TDK)

Yararcılık.

Pragmacılık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi G , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YARARCI Nedir?

Yarar peşinde koşan, faydacı, pragmatik.

YARARCIL Nedir?


1 - Çıkarcı, çıkarına düşkün.
2 - Yararcı.

YARARCILIK Nedir?


1 . Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke edinilmesi.
2 . felsefe Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm.

A A C G I I K L M P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Pragmacılık,

9 Harfli Kelimeler

Arpacılık, Gıcıklama, Paracılık,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Aracılık, Cırlamak, Kırpılma, Macarlık, Parmaklı, Pırlamak, Pragmacı,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Amcalık, Araplık, Arpacık, Arpalık, Cırlama, Ilgamak, Ilgarcı, Irgamak, Kalgıma, Kapılma, Kaplıca, Kargıma, Karılma, Kıprama, Kırılma, Kırmacı, Kırmalı, Markacı, Markalı, Paralık, Pırlama, Plakacı, Rakamlı, Rampacı, Rampalı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acırak, Acırga, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Amalık, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılık, Arkalı, Armalı, Arpacı, Cakalı, Camlık, Cırlak, Cırmık, Gamalı, Garplı, Iklama, Ilgama, Ilıcak, Ilımak, Iraklı, Iramak, Irgama, Kalıcı, Kamacı, Kamalı, Kapalı, Kapıcı, Kapılı, Kaplam, Karacı, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akıcı, Alarm, Alıcı, Alkım, Almak, Apacı, Aracı, Arıcı, Camlı, Carlı, Gamlı, Gıcık, Gıcır, Gırla, Ilgar, Ilgım, Ilıca, Ilıma, Irama, Irmak, Kalcı, Kalım, Kalıp, Kalma, Kamga, Kaplı, Kapma, Karga, Kargı, Karlı, Karma, Kılgı, Kılır, Kılma, Kımıl, Kıpma, Kırca, Kırcı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Algı, Alık, Alım, Alma, Amal, Amca, Apak, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Caka, Cılk, Gacı, Gala, Gama, Gark, Garp, Gram, Ilık, Ilım, Irak, Irıp, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Kara, Karı, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alg, Alp, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Cam, Car, Cık, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Lap, Mal, Pak, Pal, Pır, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.