PRAGMACI (TDK)

Pragmacılığı kendine öğreti olarak kabul eden, pragmatist.

Pragmacı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi G , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı P sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

PRAGMACI Nedir?

Pragmacılığı kendine öğreti olarak kabul eden, pragmatist.

PRAGMATİST Nedir?

Pragmacı.

A A C G I M P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pragmacı,

7 Harfli Kelimeler

Rampacı,

6 Harfli Kelimeler

Acırga, Arpacı, Irgama, Paracı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Apacı, Aracı, Irama, Macar, Rampa,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Amca, Arap, Arma, Arpa, Gacı, Gama, Garp, Gram, Mapa, Para, Raca, Ramp,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ama, Ara, Arı, Arp, Cam, Car, Gam, Gar, Gır, Ira, Pır, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.