POZİTİVİZM (TDK)

Olguculuk.

Pozitivizm kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi V , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi M . Başı P sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUCU Nedir?

Olguculukla ilgili olan, olguculuk yanlısı, pozitivist.

OLGUCULUK Nedir?


1 . Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte'un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm.
2 . edebiyat Bu çığırın gerçekçilik akımını doğuran edebî eserlerde uygulanmış biçimi.

M O P T V Z Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Pozitivizm,

5 Harfli Kelimeler

Mitoz, Otizm,

4 Harfli Kelimeler

Tipi, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

İti, Mit, Pim, Pot, Poz, Tim, Tip, Tiz, Top, Toz, Zom,

2 Harfli Kelimeler

İm, İp, İt, İz, Mi, Om, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.