POZİTİFLİK (TDK)


1 . Pozitif olma durumu.
2 . fizik Pozitif elektriklenme olayları gösteren bir cismin durumu.

Pozitiflik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi F , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı P sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELEKTRİKLENME Nedir?

Elektriklenmek işi.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

POZİTİF Nedir?


1 . Olumlu, negatif karşıtı.
2 . matematik Artı.

F K L O P T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Pozitiflik,

7 Harfli Kelimeler

Pizolit, Politik, Pozitif,

6 Harfli Kelimeler

Fiziki, İkizli, İpilti, Tipili,

5 Harfli Kelimeler

Fiili, Filiz, Filoz, Fitil, Fizik, İkili, İplik, İtlik, Kilit, Kiliz, Kofti, Kolit, Kopil, Likit, Lipit, Optik, Pilot, Tilki, Tipik, Topik, Zloti,

4 Harfli Kelimeler

Fiil, Filo, Flit, Flok, Folk, İkiz, İlik, İtki, Kilo, Klip, Koli, Lift, Piko, Pili, Tifo, Tipi, Tipo, Zift,

3 Harfli Kelimeler

Fil, Fit, Fok, Fol, İki, İlk, İti, Kil, Kip, Kit, Kof, Kol, Kot, Koz, Lif, Lok, Lop, Lot, Pik, Pil, Pof, Pot, Poz, Tik, Tip, Tiz, Tok, Tol, Top, Toz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İp, İt, İz, Ki, Of, Ok, Ol, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.