PORTEKİZLİ (TDK)

Portekiz halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Portekizli kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı P sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PORTE Nedir?


1 . Bir işin genişlik, önem derecesi, etki alanı.
2 . Bir iş için gereken para tutarı.
3 . müzik Üzerine veya arasına nota yazılan, aralıkları birbirine eşit, beş paralel çizgi, dizek.
4 . Değer, önem.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E K L O P R T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Portekizli,

8 Harfli Kelimeler

İpotekli, Krizolit, Terzilik,

7 Harfli Kelimeler

Eliptik, Epikriz, İkizler, Pizolit, Politik, Tepkili, Tripoli,

6 Harfli Kelimeler

Epizot, Erotik, Etkili, İletki, İpekli, İpotek, Kirtil, Klozet, Koreli, Krezol, Kripto, Perili, Perlit, Petrol, Pireli, Protez, Replik, Rizeli, Riziko, Tekzip, Teorik, Terkip, Terlik, Terzil, Tezlik, Torpil, Tropik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Erkli, Erlik, Etlik, İleri, İleti, İplik, İrite, İtlik, İzlek, İzole, Kepir, Keriz, Kerti, Kiler, Kilit, Kiliz, Kiril, Kirli, Kirpi, Kitle, Kizir, Kolit, Kopil, Korte, Likit, Lipit, Liret, Lirik, Litre, Oleik, Optik, Orkit, Ortez, Pelit, Perki, Piket, Pilot, Pirit, Poker,

4 Harfli Kelimeler

Ekip, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elit, Elti, Epik, Erik, Eril, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İpek, İtki, Kile, Kilo, Kipe, Klip, Klor, Koli, Kort, Krep, Kriz, Liet, Lort, Otel, Peki, Peri, Pert, Pike, Piko, Pili, Pire,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kep, Ker, Ket, Kez, Kil, Kip, Kir, Kit, Kol, Kor, Kot, Koz, Lep, Lir, Lok, Lop, Lor, Lot, Ole, Pek, Pik, Pil, Pir, Pot, Poz, Ret, Rol, Rop, Rot, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, İl, İp, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Pe, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.