POPÜLİZM (TDK)


1 . Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika.
2 . Halk yardakçılığı.

Popülizm kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M . Başı P sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DRAM Nedir?


1 . Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama.
2 . Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama.
3 . Tiyatro edebiyatı.
4 . mecaz Acıklı olay: "İhtiyarın ve umumiyetle insanın dramı nedir, bilir misiniz?"- B. Felek.

DRAMA Nedir?

Dram.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

POLİTİK Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, siyasal: "Politik partilerin tekelci görüşlerinin etkisinden daha kolay sıyrılıyor."- H. Taner.

POLİTİKA Nedir?


1 . Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Yöntem: "Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular."- N. Cumalı.
3 . mecaz Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme: "Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UYANDIRMAK Nedir?


1 . Uyanmasına yol açmak: "Anası sabah namazı okunurken Ali'yi uyandırdı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çıra, lamba, soba vb. ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak: "Köşede kuru odun var, uyandır ocağı."- A. Gündüz.
3 . mecaz Üstü küllenmiş ateşi yeniden canlandırmak.
4 . mecaz Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek.
5 . mecaz Aklını başına toplamasını sağlamak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YARDA Nedir?

91,
4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi.

YARDAK Nedir?

Özellikle kötü işlerde yardım.

YARDAKÇI Nedir?

Kötü işlerde birine yardım eden kimse: "Selmin ve yardakçısının planını fitil fitil burunlarından getirebilir."- P. Safa.

L M O P P Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Popülizm,

5 Harfli Kelimeler

Lipom, Polip,

4 Harfli Kelimeler

Pipo,

3 Harfli Kelimeler

Lim, Lop, Lüp, Mil, Pil, Pim, Pop, Poz, Zil, Zom, Zül,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İp, İz, Mi, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.