POPÜLER (TDK)


1 . Pop.
2 . Herkesçe tanınan: "Her şeyden önce, pala bıyıkları ile meşhur kırk, kırk iki yaşlarında popüler bir yazar."- H. Taner.

Popüler kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi R . Başı P sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BIYIK Nedir?


1 . Üst dudak üzerinde çıkan kıllar: "Bıyık ve kaşlarımdaki aklar saçlarımdakinden daha azdı."- R. N. Güntekin.
2 . Balıklarda deri uzantısı.
3 . Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün.

HERK Nedir?

Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla.

HERKES Nedir?

İnsanların bütünü: "Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak."- C. S. Tarancı.

KIRK Nedir?


1 - Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, 40, XL.
2 - Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
3 - Pek çok.

MEŞHUR Nedir?

Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın (kimse): "Yeni Park gazinosunda kasabanın meşhur kara dut şerbetiyle beraber bir parça da içki içilir."- R. N. Güntekin.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

PALA Nedir?


1 . Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç: "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu."- F. R. Atay.
2 . Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
3 . Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

POPÜLER Nedir?


1 . Pop.
2 . Herkesçe tanınan: "Her şeyden önce, pala bıyıkları ile meşhur kırk, kırk iki yaşlarında popüler bir yazar."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

YAZAR Nedir?


1 . Yazma özelliği olan şey.
2 . Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, müellif.
3 . Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.

E L O P P R Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Popüler,

5 Harfli Kelimeler

Pelür,

4 Harfli Kelimeler

Püre, Repo,

3 Harfli Kelimeler

Lep, Lop, Lor, Lüp, Ole, Pop, Pür, Rol, Rop, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Le, Ol, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.