POMAT (TDK)

Yağlı ve kokulu merhem: "Kirpi dikeni saçlarını, ne briyantinle yatırabiliyor ne pomatla."- A. İlhan.

Pomat kelimesi baş harfi P son harfi T olan bir kelime. Başında P sonunda T olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi T . Başı P sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BRİYANTİN Nedir?

Saçı parlatmak ve yatırmak için kullanılan güzel kokulu bir madde: "Kirpi dikeni saçlarını, ne briyantinle yatırabiliyor ne pomatla."- A. İlhan.

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KOKULU Nedir?

Kokusu olan: "Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerinde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum."- H. R. Gürpınar.

MERHEM Nedir?


1 . Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç: "O eller seni kurtarmak içindi, o eller yarana merhem sürmek içindi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Çare: "Her merhemi her yareye merhem mi sanırsın?"- Z. Paşa.

POMAT Nedir?

Yağlı ve kokulu merhem: "Kirpi dikeni saçlarını, ne briyantinle yatırabiliyor ne pomatla."- A. İlhan.

YAĞLI Nedir?


1 . Üzerinde veya içinde yağı olan.
2 . Yağı çok olan.
3 . Yağla yapılmış: "Yağlı çörek."- .
4 . Besili, semiz: "Bir de olaydı şimdi diye yağlı hindi sayıklıyorsun."- O. C. Kaygılı.
5 . Yağdan kirlenmiş veya lekelenmiş olan: "Uzun saçları eski redingotun yağlı yakasına dökülüyor."- Ö. Seyfettin.
6 . mecaz Parası bol, zengin: "Dükkâna yağlı bir müşteri arıyordu."- R. H. Karay.
7 . mecaz, teklifsiz konuşmada Bol ve kolay kazanç sağlayan: "Yağlı bir iş."- .

YATI Nedir?

Gidilen yerde geceyi geçirme: "Yatıya bekleriz."- .

YATIR Nedir?

Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya: "Yatıra mum adamak."- .

A M O P T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Pomat,

4 Harfli Kelimeler

Atom, Pota,

3 Harfli Kelimeler

Mat, Oma, Pat, Pot, Tam, Top,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.