POLONYALI (TDK)

Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Polonez.

Polonyalı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı P sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

POLO Nedir?

At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu, çevgen.

POLONEZ Nedir?


1 . Bir çeşit dans.
2 . Bu dansın müziği: "Chopin'in polonezleri."- . Polonez (II) özel, isim (l ince okunur) Fransızca polonaise Polonyalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A I L L N O O P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Polonyalı,

6 Harfli Kelimeler

Olaylı, Onaylı, Planlı,

5 Harfli Kelimeler

Alyon, Lapon, Oyalı, Paylı, Yalın, Yalpı, Yanlı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Allı, Ayın, Ayıp, Aylı, Aynı, Ayol, Lolo, Olay, Onay, Opal, Pano, Plan, Polo, Yalı, Yapı,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alp, Anı, Ayı, Ayn, Lal, Lan, Lap, Lop, Nal, Ona, Oya, Pal, Pay, Poy, Yal, Yan, Yıl, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ay, La, Ol, On, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.