POLİYESTER (TDK)

Tahta üzerine sürüldüğünde koruyucu, parlak bir katman oluşturan, poliasitin doymamış alkollere ya da glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde.

Poliyester kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı P sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKOL Nedir?


1 - Glikozun mayalaşmasıyla oluşan kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etilalkol.
2 - Her türlü alkollü içki.

DOYMAMIŞ Nedir?

Doygunluk durumuna eri?memi?

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİME Nedir?

Etkimek işi, tesir.

GLİKOL Nedir?

Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH
2 OH-CH
2 OH).

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUYUCU Nedir?


1 . Koruyan kimse, muhafız.
2 . Himaye eden, kollayıcı, hami.
3 . sıfat Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

PARLAK Nedir?


1 . Parlayan, ışıldayan: "Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Temiz ve ışıklı: "Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı."- F. N. Çamlıbel.
3 . mecaz Göze çarpacak kadar başarılı: "Birinci İnönü Harbini parlak bir zaferle kazandık."- A. Gündüz.
4 . kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

POLİASİT Nedir?

Birleşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

E E L O P R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Polyester,

8 Harfli Kelimeler

Seloteyp,

7 Harfli Kelimeler

Periyot, Sepetli, Yeterli,

6 Harfli Kelimeler

Epitel, Ertesi, Esperi, Espiye, Etriye, Eyerli, Operet, Perlit, Pestil, Petrol, Piryol, Piyore, Poster, Presto, Seyret, Steril, Sterol, Tepeli, Torpil, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Elips, Epeyi, Esire, Espri, Ester, Etsel, İster, İstop, Liret, Liste, Litre, Pelit, Pelte, Pilot, Piyes, Polis, Porte, Prese, Rotil, Sepet, Seter, Setir, Setre, Seyir, Seyit, Siper, Sirto, Siyer, Sorit, Sorti, Sprey, Stilo, Teles, Telis, Telsi, Teori, Tepir, Tepsi, Teres, Terli,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Eper, Epey, Eril, Eros, Erte, Eser, Esir, Esre, Eter, Etil, Etli, Etol, Eyer, İsot, İyot, Liet, Lise, Lort, Otel, Peri, Pert, Peso, Pest, Pire, Pist, Post, Pres, Reel, Reis, Repo, Rest, Reye, Sele, Selp, Sepi, Sere, Seri, Sert,

3 Harfli Kelimeler

Epe, Eti, İle, İrs, İye, Lep, Ley, Lir, Lop, Lor, Lot, Ole, Pes, Pey, Pil, Pir, Pis, Pos, Pot, Poy, Ret, Rey, Rol, Rop, Rot, Sel, Ser, Set, Sit, Sol, Soy, Tel, Ter, Tip, Tol, Top, Tor, Tos, Toy, Yel,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Es, Et, Ey, İl, İp, İs, İt, Le, Ol, Ot, Oy, Pe, Re, Se, Si, Te, Ti, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.