POLİTİKACILIK (TDK)

Politika ile uğraşma işi veya tutkusu: "Mutlaka, Mustafa Kemal o esnada bunları düşünmüş ve kendisindeki büyük devlet adamı şuuru politikacılık ihtiraslarına galebe çalmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Politikacılık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı P sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAMI Nedir?

bir işi ustalıkla yapan.

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

ESNA Nedir?

Bir işin yapıldığı an, sıra: "Ben de o esnada onun söyleyemediği tarafları zihnimden tamamlıyordum."- R. N. Güntekin.

GALEBE Nedir?


1 . Yengi: "Böyle giderse tamamıyla galebe ümit ettiğini haber veriyordu."- P. Safa.
2 . Üstünlük, çokluk: "Abdülhak Hamit'in Kemal'e galebesi şerrin hayra galebesi demekti."- Y. K. Beyatlı.

İHTİRA Nedir?

Türetme.

İHTİRAS Nedir?


1 . Aşırı, güçlü istek: "Aldım Rakofça kırlarının hür havasını / Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını."- Y. K. Beyatlı.
2 . Tutku: "Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hâlâ kıskanç bir ihtirasla seviyordu."- H. E. Adıvar.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

POLİTİKA Nedir?


1 . Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Yöntem: "Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular."- N. Cumalı.
3 . mecaz Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme: "Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

POLİTİKACILIK Nedir?

Politika ile uğraşma işi veya tutkusu: "Mutlaka, Mustafa Kemal o esnada bunları düşünmüş ve kendisindeki büyük devlet adamı şuuru politikacılık ihtiraslarına galebe çalmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ŞUUR Nedir?

Bilinç: "Hayatımızda bozukluğunu, yokluğunu içlerimiz burkularak duyduğumuz ne vardır ki millî şuur eksikliğinden gelmesin?"- O. S. Orhon.

TUTKU Nedir?


1 . İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.
2 . Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

UĞRAŞMA Nedir?

Uğraşmak işi: "Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A C I I K K L L O P T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Politikacılık,

10 Harfli Kelimeler

Politikacı,

9 Harfli Kelimeler

Kolacılık, Oltacılık,

8 Harfli Kelimeler

Apolitik, Kalıplık, Katillik, Katiplik, Kıptilik, Kitaplık, Otacılık, Politika, Topallık,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Alkolik, Altılık, Atiklik, Cılklık, Ciltlik, Kalıplı, Kalotip, Kalplık, Kapıcık, Katıklı, Katılık, Katkılı, Katolik, Kocalık, Laiklik, Ocaklık, Polatlı, Politik, Talipli,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıllı, Alplık, Altılı, Altlık, Atkılı, Cilalı, Cillop, Ciltli, Ilıcak, İllaki, İltica, İptila, İtalik, İtikal, Kalıcı, Kaliko, Kalpli, Kaotik, Kapıcı, Kapılı, Kaplık, Kılcal, Kıtlık, Kiplik, Kocalı, Kokpit, Kolacı, Kolalı, Ocaklı, Okkalı, Oltacı, Paklık, Pilaki, Potalı, Potkal, Takılı, Taklip,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alkil, Alkol, Allık, Altık, Altlı, Apiko, Aplik, Atıcı, Atılı, Calip, Ilıca, Itlak, İplik, İptal, İtila, İtlik, Kalcı, Kalık, Kalıp, Kalıt, Kapik, Kaplı, Katık, Katil, Katip, Katkı, Katlı, Kılık, Kıllı, Kıpık, Kıpti, Kıtal, Kıtık, Kikla, Kilit, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Akıl, Akik, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alık, Alil, Allı, Altı, Alto, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Atol, Cali, Cılk, Cila, Cilt, Ilık, İcap, İcat, İlca, İlik, İlla, İllı, İpka, İtap, İtki, Kail, Kalp, Kapı, Katı, Kati, Kıta, Kilo, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ait, Akı, Ali, Alo, Alp, Alt, Ati, Cık, Cip, Cop, İka, İki, İla, İlk, İta, İti, Kak, Kal, Kap, Kat, Kıl, Kıt, Kik, Kil, Kip, Kit, Kok, Kol, Kot, Lak, Lal, Lap, Lok, Lop, Lot, Pak, Pal, Pat, Pıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, İl, İp, İt, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.