POLİFONİK (TDK)


1 . Çok sesli.
2 . müzik Çok seslilikle ilgili, çok sesliliğe ilişkin.
3 . mecaz Çok yönlü: "... sosyal sorunları da insan sorunları ışığında ele alan çok polifonik bir yaklaşımı vardı."- H. Taner.

Polifonik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

POLİFONİK Nedir?


1 . Çok sesli.
2 . müzik Çok seslilikle ilgili, çok sesliliğe ilişkin.
3 . mecaz Çok yönlü: "... sosyal sorunları da insan sorunları ışığında ele alan çok polifonik bir yaklaşımı vardı."- H. Taner.

SESLİ Nedir?


1 . Sesi olan, ses çıkaran.
2 . zarf Ses çıkararak.
3 . isim, dil bilgisi Ünlü.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YAKLAŞIM Nedir?


1 . Yaklaşma işi.
2 . Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi: "Bir büyük ve değerli özelliği de Türk geçmişinin ve bugününün sentezine yönelik bir yaklaşım içinde bulunuşu idi."- H. Taner.

YÖNLÜ Nedir?


1 . Yönü olan: "Çok yönlü bir sorun."- .
2 . halk ağzında Uygun.

F K L N O O P İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Polifonik,

8 Harfli Kelimeler

Polifoni,

6 Harfli Kelimeler

Koloni, Pikolo,

5 Harfli Kelimeler

İlkin, İplik, Kinli, Kolon, Kolpo, Kopil,

4 Harfli Kelimeler

Fiil, Filo, Fink, Fino, Flok, Folk, İkon, İlik, İnik, Kilo, Klip, Klon, Koli, Koni, Link, Piko, Pili, Polo,

3 Harfli Kelimeler

Fil, Fin, Fok, Fol, Fon, İki, İlk, İni, Kil, Kin, Kip, Kof, Kol, Lif, Lok, Lop, Pik, Pil, Pof,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İp, Ki, Of, Ok, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.