POLARİMETRİ (TDK)

Polarma sisteminde etkin maddelerden geçerken oluşan dönmenin ölçülmesi.

Polarimetri kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ . Başı P sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNME Nedir?


1 . Dönmek işi: "Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı."- T. Buğra.
2 . Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
3 . matematik Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
4 . sıfat, din b. (***) Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜLME Nedir?

Ölçülmek işi.

POLARMA Nedir?


1 . Doğrudan doğruya kendi kaynağından çıkan bir ışığın, yansıdıktan veya kırıldıktan sonra gösterdiği özelliklerin tümü, polarizasyon.
2 . Kimyasal tepkimeler dolayısıyla bir pildeki gerilimin düşmesi.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

A E L M O P R R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Polarimetri,

9 Harfli Kelimeler

Pirometri,

8 Harfli Kelimeler

Polarite, Polimeri,

7 Harfli Kelimeler

Amipler, Apriori, Liparit, Optimal, Partili, Piramit, Polimer, Tripoli, Troplar,

6 Harfli Kelimeler

Amipli, Amorti, Apolet, Apreli, Aritmi, Empati, İletim, İmaret, İptila, İtilme, Leopar, Lipari, Martir, Mitral, Parite, Parter, Perili, Perlit, Petrol, Pireli, Portal, Portre, Primat, Promil, Telaro, Terapi, Termal, Toplam, Torpil,

5 Harfli Kelimeler

Amper, Ampir, Aport, Apotr, April, Arter, Email, Emtia, İleri, İleti, İmale, İptal, İrite, İtila, Lepra, Limit, Lipit, Lipom, Liret, Litre, Lorta, Maile, Metal, Metil, Metro, Milat, Mirat, Mitil, Moral, Motel, Omlet, Opera, Ortam, Palet, Palto, Parti, Pelit, Perma, Permi, Pilot,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alet, Alim, Alto, Amel, Amil, Amip, Amir, Amit, Amor, Aort, Apel, Apre, Atel, Atol, Atom, Elim, Elit, Elma, Elti, Emir, Erat, Eril, Erim, Etap, Etil, Etli, Etol, İare, İlam, İlim, İlme, İmal, İmar, İmla, İrap, İrat, İtap, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ari, Arp, Art, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İma, İri, İta, İti, Lam, Lap, Lep, Lim, Lir, Lop, Lor, Lot, Mai, Mal, Mat, Met, Mil, Mir, Mit, Mor, Ole, Oma, Ora, Pal, Pat, Pil,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, At, El, Em, Er, Et, İl, İm, İp, İt, La, Le, Me, Mi, Ol, Om, Ot, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.