PLAJİYOKLAZ (TDK)

Dilinimleri birbirine göre eğik bir durumda kalsiyum ve sodyum içeren feldspat.

Plajiyoklaz kelimesi baş harfi P son harfi Z olan bir kelime. Başında P sonunda Z olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi J , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi Z . Başı P sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DİLİNİM Nedir?

Dilinme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EĞİK Nedir?


1 . Dik veya paralel olmayan doğru.
2 . sıfat Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev.
3 . sıfat Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan.
4 . sıfat Bükülmüş: "Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı."- Ö. Seyfettin.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KALSİYUM Nedir?

Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,5
5 olan, 84
5 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

SODYUM Nedir?

Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,97
1 olan, 97,
5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

A A J K L L O P Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Plajiyoklaz,

6 Harfli Kelimeler

Alkali, İlkyaz, Kalpli, Yalpak,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Alkol, Apiko, Aplik, Aylak, Azoik, Kalay, Kalya, Klapa, Kolaj, Kolay, Kolza, Kopal, Kopil, Kopya, Lakap, Lakoz, Lizol, Lojik, Lokal, Okapi, Palaz, Pikaj, Piyaz, Plaka, Plaza, Polka, Yalak, Yalaz, Yalpa, Yapak, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Alay, Alaz, Alil, Apak, Apaz, Ayak, Ayal, Ayaz, Ayla, Ayol, Azap, Azil, Azol, İkaz, İlla, İpka, Kail, Kala, Kalp, Kaya, Kaza, Kilo, Klip, Kola, Koli, Koza, Laik, Laka, Lala, Lapa, Laza, Lika, Olay, Opal, Pala, Piko, Plaj, Plak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Alo, Alp, Aya, Aza, İka, İla, İlk, Jak, Kal, Kap, Kay, Kaz, Kil, Kip, Kol, Koy, Koz, Lak, Lal, Lap, Laz, Lok, Lop, Oya, Pak, Pal, Pay, Pik, Pil, Poy, Poz, Yak, Yal, Yaz, Yok, Yol, Yoz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ay, Az, İl, İp, İz, Ki, La, Ok, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.