PLÜRALİST (TDK)


1 . Çoğulcu.
2 . felsefe Çokçu.

Plüralist kelimesi baş harfi P son harfi T olan bir kelime. Başında P sonunda T olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T . Başı P sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

ÇOĞUL Nedir?

Çokluk, teklik karşıtı: Ordular. Geldik.

ÇOĞULCU Nedir?


1 . Çoğulculukla ilgili olan (kimse veya görüş), plüralist: "Çoğulcu görüş."- .
2 . Çoğulculuk yanlısı olan, plüralist.

ÇOKÇU Nedir?

Çokçuluk öğretisini benimseyen, plüralist.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

A L L P R S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Plüralist,

7 Harfli Kelimeler

Süratli,

6 Harfli Kelimeler

Pastil, Pürist, Spiral,

5 Harfli Kelimeler

April, İptal, İrsal, İspat, Parti, Plati, Ralli, Salip, Satir, Sürat, Talil, Talip, Tapir, Türap,

4 Harfli Kelimeler

Alil, Asil, Asit, Asli, Asri, İlla, İrap, İrat, İsal, İtap, Larp, Lira, Pars, Pati, Pist, Rast, Sair, Salt, Sari, Sarp, Slap, Slip, Star, Stil, Süit, Tali, Tapi, Trap, Tras, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alp, Alt, Ari, Arp, Art, Asi, Ast, Ati, İla, İrs, İsa, İta, Lal, Lap, Lir, Lüp, Pal, Pas, Pat, Pil, Pir, Pis, Pür, Rap, Sal, Sap, Sit, Süt, Tal, Tar, Tas, Tip, Tül, Tüp, Tür, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, At, İl, İp, İs, İt, La, Ra, Si, Ta, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.