PİYALE (TDK)

Şarap bardağı, içki kadehi: "Ateş doludur tutma, yanarsın / Karşında şu gülgûn piyale."- A. Haşim.

Piyale kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi E . Başı P sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BARDA Nedir?


1 . Dam ustalarının kullandığı, başının bir ucu çember parçası biçiminde eğri, öbür ucu keskin çekiç.
2 . Fıçıcı keseri.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

İÇKİ Nedir?


1 . İçinde alkol bulunan içecek: "Masamızda ne içki ne yemiş ne meze eksildi."- B. Felek.
2 . Bu içeceği içme işi: "Arkadaş yoluna kumara, içkiye alıştım."- T. Buğra.

KADEH Nedir?


1 . İçki içmeye yarayan ayaklı bardak: "Şimdi kadehleri masaya diziyordu."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu bardağın alabileceği miktarda olan.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIN Nedir?

Gerekenin veya mantığın tersine olarak, rağmen.

PİYALE Nedir?

Şarap bardağı, içki kadehi: "Ateş doludur tutma, yanarsın / Karşında şu gülgûn piyale."- A. Haşim.

ŞARAP Nedir?

Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey (I).

TUTMA Nedir?


1 . Tutmak işi: "Daha çatal ve bıçağı tutmasına eli yatmamıştı, ikide bir düşürürdü."- R. H. Karay.
2 . Destekleme.
3 . Yanaşma.
4 . spor Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

YANAR Nedir?

Kibrit.

A E L P Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Piyale,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Apel, Paye,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Alp, Ela, İla, İle, İye, Lap, Lep, Ley, Pal, Pay, Pey, Pil, Yal, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ay, El, Ey, İl, İp, La, Le, Pe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.