PİSLETMEK (TDK)


1 . Pis duruma getirmek, kirletmek: "Ortalığı pisletmekten başka bir işe yaramayan kediler..."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Kötü bir duruma sokmak: "Dikkat et, bu işi de pisletme."- .

Pisletmek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KEDİ Nedir?

Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik (Felis domesticus): "Evcil kedi. Ankara kedisi. Van kedisi."- .

KİRLETME Nedir?

Kirletmek işi.

KİRLETMEK Nedir?


1 . Kirli duruma getirmek, pisletmek: "Madenî kol düğmeleri bunları yeşilimtırak bir leke ile kirletirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek: "Çocuk altını kirletmiş."- .
3 . Kadının ırzına geçmek, namusuna zarar vermek.
4 . mecaz Namusuna, onuruna zarar verecek bir suç yüklemek, lekelemek: "Böyle bir şüphe insanı kirletir."- .

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PİSLETME Nedir?

Pisletmek işi.

PİSLETMEK Nedir?


1 . Pis duruma getirmek, kirletmek: "Ortalığı pisletmekten başka bir işe yaramayan kediler..."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Kötü bir duruma sokmak: "Dikkat et, bu işi de pisletme."- .

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

SOKMAK Nedir?


1 - Birşeyin içine ya da arasına girmesini sağlamak.
2 - Bir yere girmesini sağlamak, içeri almak.
3 - (Bıçak, çakı, iğne vb. için) Batırmak, saplamak: Bıçağı kalçasına soktu .
4 - (Böcek, zehirli hayvan için) İğnesini batırmak ya da ısırmak.
5 - Yasak bir malı gizlice getirmek ya da götürmek.
6 - Belli etmeden kötü bir malı vermek.
7 - Konuşma sonrasında bir sözü, soruyu ya da düşünceyi söyleyi vermek.
8 - Dokunaklı, kırıcı ya da acı söz söylemek.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAMA Nedir?

Yaramak işi.

E E K L M P S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Pisletmek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Mektepli, Peksimet, Pislemek, Pisletme, Sepetlik, Tepilmek, Tepkisel, Tiplemek,

7 Harfli Kelimeler

Eksilme, Eskitme, İletmek, İplemek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, Kesilme, Mesleki, Metelik, Pekitme, Pisleme, Sekitme, Sepetli, Tepelik, Tepilme, Tepkime, Tipleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Epitel, Eskime, Etkime, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, Kelime, Keseli, Kestel, Kispet, Mektep, Melike, Meslek, Misket, Peltek, Pestil, Seklem, Septik, Silkme, Silmek, Tekmil, Teleks, Temlik, Temsil, Tepeli, Tepmek, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elips, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmlek, İsmet, İstek, İstem, İtmek, Kelem, Kelep, Keles, Kepme, Kesel, Kesim, Kesit, Kesme, Kimse, Kitle, Klips, Lemis, Liste, Melek, Meles, Melik, Mesel, Metil, Metis, Misel, Pelit, Pelte, Pesek, Petek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Epik, Esik, Esim, Eski, Esme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İpek, İtme, Kele, Keme, Kese, Kesp, Kete, Kile, Kils, Kipe, Kist,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Kep, Kes, Ket, Kil, Kim, Kip, Kit, Lep, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Pek, Pes, Pik, Pil, Pim, Pis, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Et, İl, İm, İp, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.