PİSKOPOSLUK (TDK)


1 . Piskoposun yönettiği bölge.
2 . Piskoposun oturduğu bina.
3 . Piskoposun görevi.

Piskoposluk kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi O , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNA Nedir?


1 . Yapı: "Yalı, çok pencereli, iki katlı, yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . eskimiş, dil bilgisi Arapça fiil çatısını konu edinen bilim ve kitap: "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur."- .
3 . eskimiş, dil bilgisi Çatı.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

PİSKOPOS Nedir?

Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

K K L O O P P S S U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Piskoposluk,

8 Harfli Kelimeler

Piskopos,

6 Harfli Kelimeler

Lipsos, Pikolo, Sosluk,

5 Harfli Kelimeler

Klips, Kolik, Kolpo, Kolsu, Kopil, Kopuk, Kulis, Okluk, Polip, Polis, Soluk,

4 Harfli Kelimeler

Kilo, Kils, Klik, Klip, Koku, Koli, Kulp, Okul, Oluk, Opus, Piko, Pipo, Polo, Popo, Silo, Slip, Soku, Solo, Sulp,

3 Harfli Kelimeler

İlk, Kik, Kil, Kip, Kok, Kol, Kul, Kup, Lok, Lop, Lup, Pik, Pil, Pis, Pop, Pos, Pul, Pus, Sik, Sis, Ski, Sol, Sos, Sup,

2 Harfli Kelimeler

İl, İp, İs, Ki, Ok, Ol, Si, Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.