PİNTİLİK (TDK)

Cimrilik: "Sen kardeşinin, eniştenin ne pintiliğini gördün?"- N. Cumalı.

Pintilik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı P sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİMRİ Nedir?

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

CİMRİLİK Nedir?

Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık: "Cimrilik tutkusuyla, oturmak için ucuzca, kötü bir ev arasanız bulamazsınız."- Ç. Altan.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

ENİŞTE Nedir?

Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın hısımlarından birinin kocası: "Enişteniz olacak zat karısını çok seviyormuş."- A. Gündüz.

KARDEŞ Nedir?


1 . Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı: "Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş."- .
2 . Yaşça küçük olan çocuk.
3 . ünlem Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü: "Güle güle Fahri Bey kardeşim!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri: "Din kardeşi."- .

PİNTİ Nedir?

Aşırı derecede cimri, hasis.

K L N P T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pintilik,

6 Harfli Kelimeler

İlinti, İnilti, İpilti, Tipili,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İlkin, İplik, İtlik, Kilit, Kinli, Kitin, Likit, Lipit, Pinti, Tilki, Tipik,

4 Harfli Kelimeler

İlik, İnik, İnti, İtki, Klip, Link, Pili, Tipi,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İni, İti, Kil, Kin, Kip, Kit, Pik, Pil, Tik, Tin, Tip,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İp, İt, Ki, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.