PİŞKİNLİK (TDK)

Pişkin olma durumu veya pişkince davranış: "Genç olmasına karşın belli bir pişkinliği, yırtılmışlığı, rutini vardı."- H. Taner.

Pişkinlik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KARŞIN Nedir?

Gerekenin veya mantığın tersine olarak, rağmen.

PİŞKİN Nedir?


1 . Gereğince pişmiş: "Pişkin ekmek."- .
2 . Çabuk pişen, pişeğen, pişek: "Pişkin nohut."- .
3 . mecaz Saygısızca davranarak işini yürüten: "Hiç istifini bozmayan bir pek pişkin hırsız hâli buldum."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Girgin: "Vasıf'ı hem arkadaş canlısı bir insan hem de gayet pişkin bir politikacı olarak tanıyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . mecaz Deneyimi olan, herhangi bir şeye alışmış olan, olgun: "Onların çoğu şimdi, yaşını başını almış, akıllı uslu, pişkin adamlardır."- R. N. Güntekin.

PİŞKİNCE Nedir?


1 . Biraz pişkin.
2 . zarf, mecaz (pişki'nce) Pişkine yakışır bir biçimde.

RUTİN Nedir?


1 . Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan: "Genç olmasına karşın belli bir pişkinliği, yırtılmışlığı, rutini vardı."- H. Taner.
2 . isim Alışkanlıkla elde edilmiş beceri.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

K K L N P İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Pişkinlik,

7 Harfli Kelimeler

İlişkin, Kişilik,

6 Harfli Kelimeler

İkilik, İlişik, İlişki, İnişli, Kiplik, Klinik, Piknik, Pişkin, Şiilik,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İlkin, İplik, İşkil, İşlik, Kinik, Kiniş, Kinli, Pişik, Şilin, Şinik,

4 Harfli Kelimeler

İlik, İnik, İniş, İşli, Kişi, Klik, Klip, Link, Pili, Pişi,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İni, Kik, Kil, Kin, Kip, Niş, Pik, Pil, Şii, Şip,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İp, İş, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.