PİŞKİNCE (TDK)


1 . Biraz pişkin.
2 . zarf, mecaz (pişki'nce) Pişkine yakışır bir biçimde.

Pişkince kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı P sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PİŞKİN Nedir?


1 . Gereğince pişmiş: "Pişkin ekmek."- .
2 . Çabuk pişen, pişeğen, pişek: "Pişkin nohut."- .
3 . mecaz Saygısızca davranarak işini yürüten: "Hiç istifini bozmayan bir pek pişkin hırsız hâli buldum."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Girgin: "Vasıf'ı hem arkadaş canlısı bir insan hem de gayet pişkin bir politikacı olarak tanıyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . mecaz Deneyimi olan, herhangi bir şeye alışmış olan, olgun: "Onların çoğu şimdi, yaşını başını almış, akıllı uslu, pişkin adamlardır."- R. N. Güntekin.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

C E K N P İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pişkince,

7 Harfli Kelimeler

Eşkinci, Peşinci,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, İpince, İşkine, Pencik, Pişkin,

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Eşkin, İncik, Kinci, Kiniş, Necip, Peşin, Pişek, Pişik, Şinik,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Ekin, Ekip, Ekşi, Enik, Epik, Eşik, İken, İnce, İnci, İnek, İnik, İniş, İpek, Kipe, Kişi, Neci, Nice, Peki, Peni, Pike, Pişi, Şeci, Şeni, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Cep, Cin, Cip, İki, İni, Kep, Keş, Kin, Kip, Niş, Pek, Peş, Pik, Şek, Şen, Şii, Şip,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Eş, İn, İp, İş, Ke, Ki, Ne, Pe, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.