PİŞDAR (TDK)


1 . Öncü.
2 . Öncülük eden, önde giden kimse: "Pişdarlarımız son dağların üstünden İzmir'e bakıyor."- F. R. Atay.

Pişdar kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi R . Başı P sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ÖNCÜ Nedir?


1 . Önde gidip haber ulaştıran kimse.
2 . Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.
3 . sıfat Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı.
4 . askerlik Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı.
5 . halk ağzında Önder, kılavuz.

ÖNCÜLÜK Nedir?


1 . Öncü olma durumu.
2 . Önderlik: "Bu millet Batı tipi tiyatroyu Muhsin Ertuğrul'un öncülüğüne borçlu..."- H. Taner.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

A D P R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Pişdar,

5 Harfli Kelimeler

Şarpi,

4 Harfli Kelimeler

Aşir, Dair, Darp, İrap, İşar, Raşi, Şair, Şiar,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ari, Arp, Arş, Dar, Dip, Diş, Pir, Rap, Şad, Şap, Şia, Şip,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Aş, İp, İş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.