PİÇLEŞMEK (TDK)

Yozlaşıp bozulmak.

Piçleşmek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZULMAK Nedir?


1 . Bozma işine konu olmak: "Pazarlık bozulur, nişan bozulur, makine bozulur, mal bozulur."- B. Felek.
2 . Yiyecek kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek: "Et bozulmuş."- .
3 . Dağılmak, bozguna uğramak: "Hudutta bozulan ordu iki günden beri Serez'den geçiyordu."- Ö. Seyfettin.
4 . Taşıt arızalanmak.
5 . mecaz İyi ve değerli niteliğini yitirmek.
6 . mecaz Bir şeye kızmak, içerlemek: "Karısının bu ikinci ihtarı ile biraz bozulan adam salıncaktan atladı."- O. C. Kaygılı.
7 . mecaz Sağlığını yitirip zayıflamak.

E E K L M P Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Piçleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Çelişmek, Piçleşme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekişme, Çekmeli, Çelişme, Çilekeş, Çilemek, Eşilmek, İplemek, İşlemek, Kelepçi, Kepçeli, Meşelik, Pekişme,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Ekilme, Ekşime, Elekçi, Emekçi, Emekli, Eşekçi, Eşilme, İşemek, İşleme, Keçeli, Kelime, Melike, Peçeli, Pişmek, Şlempe,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çepel, Çeşme, Çilek, Çimek, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İçlem, İçmek, İlmek, İmleç, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Kelep, Keleş, Kepçe, Kepme, Klişe, Leçek, Melek, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekşi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emiş, Epik, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, İpek, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Kipe, Klip, Leçe, Leke, Lime, Meke, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çip, Çiş, Eke, Elk, Epe, İle, İlk, Kel, Kem, Kep, Keş, Kil, Kim, Kip, Lep, Leş, Lim, Meç, Mil, Peç, Pek, Peş, Piç, Pik, Pil, Pim, Şek, Şem, Şip,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Eş, İç, İl, İm, İp, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.