PEZEVENK (TDK)


1 . Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik.
2 . ünlem Bu anlamda kullanılan sövgü sözü.

Pezevenk kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi K . Başı P sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ARACILIK Nedir?

Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta: "Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın aracılığını iyi karşılamamıştı."- F. R. Atay.

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

DÜMBÜK Nedir?

Pezevenk.

GİZLİ Nedir?


1 . Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Gizli kapı. Gizli çekmece."- .
2 . Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."- H. Taner.
3 . Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: "Gizli kuvvetler."- .
4 . zarf Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım."- M. Yesari.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

KAVAT Nedir?

Pezevenk.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MUHABBET Nedir?


1 - Sevgi.
2 - Dostça konuşma, yarenlik: Muhabbeti iyice koyulaştırdılar .

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

SÖVGÜ Nedir?

Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür: "Başyapıtları arasında sayılan 'Budala', yaşadığı döneme, çevresindekilere, toplumun aydınlar katına sövgüsünden başka nedir ki?"- S. İleri.

TELLAL Nedir?


1 . Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç: "Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla tellallar çarşısına gönderdi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Satışlarda aracılık eden kimse.

ÜNLEM Nedir?


1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

E E E K N P V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pezevenk,

5 Harfli Kelimeler

Eneze, Kepez, Keven, Vezne,

4 Harfli Kelimeler

Enek, Enez, Kene, Zevk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Epe, Kep, Kez, Nev, Pek, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, Ev, Ke, Ne, Pe, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.