PEYDAHLAMAK (TDK)


1 . İstenmeyen veya uygun olmayan şeyler edinmek.
2 . (nsz), mecaz Görünmek, ortaya çıkmak: "Birbirine hiç benzemeyen iki mesleğin peydahladığı bu ucube, yarılmış bir dildi, hasta bir dil."- T. Uyar.

Peydahlamak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi H , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

ÇIKMAK Nedir?


1 - İçeriden dışarıya varmak, gitmek.
2 - Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek.
3 - Bir meslek ya da bilim kurumunda okuyup sınavını vererek yetişmiş olmak, mezun olmak.
4 - Ayrılmak, ilgisini kesmek.
5 - Süresi dolunca ayrılmak.
6 - Yapılmak, yürümek.
7 - Yetişecek ölçüde olmak.
8 - Eksilmek.
9 - Sonuca ulaşmak.
10 - Sıyrılmak, ayrılmak. 1
1 - Harcama zorunda kalmak. 1
2 - Herhangi bir durumda olduğu anlaşılmak. 1
3 - Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek. 1
4 - Bir şeyin yukarısına varmak ya da yükselmek. 1
5 - Bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak. 1
6 - İş için, yetkili birini orununda görmek. 1
7 - Talihine ya da payına düşmek, isabet etmek, vurmak. 1
8 - Gitmek, koyulmak. 1
9 - Bir konu yetkililerce karara bağlanmak.
20 - Birdenbire görünmek. 2
1 - Mal olmak.

EDİNME Nedir?

Edinmek işi, kazanma, iktisap: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.

EDİNMEK Nedir?

Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine sağlamak, iktisap etmek: "Çiftlikler edinmek dirayetini göstermişti."- R. H. Karay.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNME Nedir?

Görünmek işi: "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu."- N. Cumalı.

GÖRÜNMEK Nedir?


1 . Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek: "Kapıda Eda Hanım göründü ve ona hatır sordu."- P. Safa.
2 . İzlenim uyandırmak: "Üzgün ve yorgun görünüyordu."- H. Taner.
3 . Benzemek, görünüşünde olmak.
4 . mecaz Azarlamak: "Çocuk pek azdı, biraz görünüver."- .
5 . mecaz Gözdağı vermek.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

PEYDA Nedir?

Belli, açık, peydah.

UCUBE Nedir?

Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey: "Bakımsızlıktan, pislikten yaralı bereli, karınları şiş, yüzleri sarı, sıska iki ucube hâlinde süründükten sonra ölmüşler."- H. E. Adıvar.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

A A A D E H K L M P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Peydahlamak,

10 Harfli Kelimeler

Peydahlama,

8 Harfli Kelimeler

Haydamak, Haylamak, Pahlamak, Paylamak,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Aylamak, Dalamak, Dayamak, Haklama, Haydama, Haylama, Kamelya, Kaplama, Madalya, Padalya, Pahlama, Paklama, Paylama, Yalamak, Yapalak,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Ahlama, Aklama, Alpaka, Apalak, Aylama, Dalama, Dalmak, Dayama, Daylak, Kapama, Kapela, Kaplam, Mahlep, Makale, Pekala, Peydah, Yalaka, Yalama, Yalpak, Yapmak,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adama, Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akala, Alaka, Aleyh, Almak, Amade, Aylak, Aymak, Dalak, Dalma, Dalya, Damak, Damal, Damla, Dayak, Elhak, Emlak, Hakem, Halay, Halka, Hamak, Hamal, Hamel, Hamla, Hamle, Hayal, Hayda, Helak, Hempa, Kadeh, Kadem, Kahpe, Kahya, Kalay, Kalem, Kalma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adap, Aday, Adem, Akma, Alay, Alem, Alma, Amal, Amel, Apak, Apel, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Daha, Dama, Daye, Deha, Delk, Elma, Emay, Hala, Hale, Halk, Haya, Hela, Kala, Kale, Kalp, Kama, Kame, Kamp, Kaya, Laka, Lake, Lama, Lame,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aha, Aka, Ala, Alp, Ama, Aya, Dah, Dal, Dam, Deh, Dek, Dem, Eda, Ela, Elk, Had, Hak, Hal, Ham, Hap, Hay, Hem, Hep, Hey, Kah, Kal, Kam, Kap, Kay, Kel, Kem, Kep, Lak, Lam, Lap, Leh, Lep, Ley, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ak, Al, Am, Ay, De, Eh, Ek, El, Em, Ey, Ha, He, Ke, La, Le, Me, Pe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.