PESTİLLEŞMEK (TDK)

Yorgunluktan bitkin düşmek.

Pestilleşmek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı P sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİN Nedir?

Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın: "Kalbinden vurulmuş gibi kendini cansız, bitkin bir vaziyette koltuğa atmıştı."- A. Ş. Hisar.

DÜŞMEK Nedir?


1 - Yerçekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek.
2 - Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak ya da dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek.
3 - Yere devrilmek, yere serilmek.
4 - Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.
5 - Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.
6 - Yağmak.
7 - Vurmak, değmek, rastlamak.
8 - Vakti gelmeden (ölü) doğmak.
9 - Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak.
10 - Çıkarmak, eksiltmek. 1
1 - Bir zorunluk nedeniyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek. 1
2 - Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek. 1
3 - Uğramak, kapılmak. 1
4 - Yakışmak, uygun gelmek. 1
5 - Yakışık almak. 1
6 - Ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak. 1
7 - Bulunmak. 1
8 - Biriyle yaşamak, çalışmak, birlikte olmak durumunda kalmak. 1
9 - Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak.
20 - Kötü bir nedenle istenmeden bir yerde bulunmak. 2
1 - İşbaşından uzaklaşmak. 2
2 - Hızı, gücü, değeri azalmak. 2
3 - (Isı ve basınç için) Eksilmek, azalmak. 2
4 - Düşkünleşmek. 2
5 - Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek. 2
6 - Belirli zamana rastlamak. 2
7 - Fırsat çıkmak. 2
8 - Olmak, olumsuz bir duruma girmek. 2
9 - Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak.
30 - Kimi deyimlerde yürümek, birlikte gelmek anlamlarında kullanılır. önüne, peşine, arkasına düşmek. 3
1 - Bayağılaşmak. 3
2 - Alışmak, müptela olmak.

YORGUN Nedir?

Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan: "Gurbetten gelmişim yorgunum hancı / Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş."- B. S. Erdoğan.

YORGUNLUK Nedir?

Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması: "Yorgunluktan ikimiz de pelteye döndük."- S. M. Alus.

E E E K L L M P S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Listelemek,

9 Harfli Kelimeler

Eskileşme, Eşitlemek, Etkileşme, İlkeleşme, Kistleşme, Listeleme, Pesleşmek, Pisleşmek, Pisletmek, Sepilemek, Silkeleme, Telesimek, Tepikleme, Tipleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eksiltme, Elleşmek, Elletmek, Eşitleme, Eşleksel, Eşlemeli, Etkileme, İsteşmek, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kelleşme, Mektepli, Pekleşme, Peksimet, Pesleşme, Pislemek, Pisleşme, Pisletme, Sekileme, Sepetlik, Sepileme, Tekleşme, Telesime, Tellemek, Tepilmek, Tepişmek, Tepkisel, Tiplemek, Tipleşme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklesil, Ekleşme, Ekletme, Eksilme, Ekşitme, Eletmek, Ellemek, Elleşme, Elletme, Eskitme, Eslemek, Eşilmek, Eşlemek, İletmek, İlkesel, İplemek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İsteşme, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtleşme, Kesilme, Kesişme, Keşleme, Killeme, Mesleki, Meşelik, Metelik, Pekişme, Pekitme, Pisleme, Sekitme, Sepetli, Şikeste,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Epitel, Eskime, Esleme, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İşemek, İşetme, İşleme, Keleme, Kelime, Keseli, Kestel, Kispet, Lekeli, Mektep, Meleke, Melike, Mesele, Meslek, Millet, Misket, Peleme, Peltek, Pestil,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elips, Ellik, Elmek, Emlik, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İsmet, İstek, İstem, İşeme, İşlek, İşlem, İtmek, Kelem, Kelep, Keles, Keleş, Kelle, Kelli, Kepme, Kesel, Kesim, Kesiş, Kesit, Kesme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emiş, Epik, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlle, İlme, İpek, İşte,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Kep, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kip, Kit, Lep, Leş, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Pek, Pes, Peş, Pik, Pil, Pim, Pis, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Eş, Et, İl, İm, İp, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.