PESTENKERANİ (TDK)

Saçma: "Ne yazık ki böyle yüksek istidatlar birtakım pestenkerani şarkılar, çiftetelliler arasında ziyan, sefil olup gidiyor."- O. C. Kaygılı.

Pestenkerani kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi K , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi N , onikinci harfi İ . Başı P sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRTAKIM Nedir?

Kimi, bazı: "Aklından son süratle birbirini tutmaz, birtakım düşünceler geçiyordu."- H. Taner.

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

ÇİFTE Nedir?


1 . İkisi bir arada bulunan veya ikili: "Çifte minare."- . "Güzel sevme derler nasıl sevmeyim / Kaşlar arasında çifte benler var."- Karacaoğlan.
2 . Çift kürekli (sandal, kayık): "Valde Paşa'nın üç çifte kayığındaki gümüş kafes örmeli ve kenarları balık şeklinde yine gümüş saçaklı ihramı meşhurdu."- A. Ş. Hisar.
3 . isim At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu, tekme.
4 . isim İki namlulu av tüfeği: "Çifteler dolduruldu, horozlar çekildi, iki el silah atıldı."- O. V. Kanık.

ÇİFTETELLİ Nedir?


1 . Göğüs ve göbek titreterek, gerdan kırarak oynanan bir oyun: "En Avrupalı görünenlerimiz, en kibar pavyonlarda, gecenin bir saatinden sonra çiftetelli oynuyorlar."- A. İlhan.
2 . Bu oyunun müziği.

GİDİ Nedir?


1 . Azarlama sözü: "Seni gidi seni!"- .
2 . Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz: "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"- .
3 . sıfat, halk ağzında Ahlaksız, pezevenk.

İSTİDA Nedir?

Dilekçe, arzuhal: "İstida müsveddesi birkaç kere müdürün yanına gitti geldi."- R. N. Güntekin.

İSTİDAT Nedir?


1 . Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek: "Her bulunduğu yerin hâkim ve sahibi kesilmek istidadında bir erkekti."- R. N. Güntekin.
2 . Yeteneği olan kimse: "Belki de büyük bir istidat düşmüştü elimize..."- T. Buğra.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

PESTENKERANİ Nedir?

Saçma: "Ne yazık ki böyle yüksek istidatlar birtakım pestenkerani şarkılar, çiftetelliler arasında ziyan, sefil olup gidiyor."- O. C. Kaygılı.

SAÇMA Nedir?


1 . Saçmak işi.
2 . denizcilik Bir tür balık ağı, serpme ağ.
3 . Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba!"- A. Gündüz.
4 . sıfat, mecaz Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt: "Saçma bir iş."- .
5 . mecaz Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz: "Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme."- R. H. Karay.
6 . sıfat Böyle söz söyleyen veya iş yapan: "Saçma adam."- .

SEFİL Nedir?


1 . Sefalet çeken, yoksul: "Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Alçak: "Süfli gayeler, kütleleri ya oldukları yere mıhlayan ve bir arpa boyu ileri götürmeyen sefil isteklerdir."- S. Ayverdi.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKI Nedir?


1 - Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
2 - Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
3 - Ezgi, müzik parçası, °melodi.
4 - Divan Edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.

YAZIK Nedir?


1 . Herkesi üzebilecek şey, günah.
2 . ünlem Acınma, üzüntü anlatan bir söz: "Yazık! Bu iş böyle mi olacaktı?"- .
3 . ünlem Kınama anlatan bir söz: "Yazık sana! Böyle mi yapacaktın?"- .

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

ZİYA Nedir?

Işık, aydınlık: "Dışarıda batmış güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor."- R. H. Karay.

ZİYAN Nedir?

Zarar: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.

A E E E K N N P R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Pestenkerani,

9 Harfli Kelimeler

Enteresan, Krepsaten, Senirkent, Serpantin,

8 Harfli Kelimeler

Apteriks, Kerpeten, Nispeten,

7 Harfli Kelimeler

Arketip, Arsenik, Aseptik, Enterne, Entrika, Keratin, Kereste, Kestane, Kestere, Kretase, Narteks, Persenk, Serenat, Seretan, Stearik, Stearin, Tersane, Tersine, Teskere,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Aktris, Apsent, Arkeen, Asetik, Askeri, Ekarte, Ekseri, Eksper, Ekstra, Ekstre, Entari, Eriten, Erkete, Ertesi, Esaret, Esatir, Esperi, İskete, İsteka, İtenek, Kanepe, Kanser, Kantin, Kapris, Karine, Karpit, Kasten, Kenter, Kesene, Kesret, Kispet, Kreten, Nekais, Nektar, Neresi, Nesren, Niksar, Nispet, Panter,

5 Harfli Kelimeler

Akrep, Anket, Anten, Antik, Antre, Arsin, Asker, Astik, Ekran, Eksen, Ekser, Eksin, Ensar, Enser, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Esire, Esnek, Espri, Esrik, Ester, Etene, Etken, Etkin, Etnik, İnkar, İnsan, İntak, İntan, İpeka, İrsen, İskan, İsnat, İspat, İstek, İster, Karne, Karni,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Akne, Akse, Aksi, Anne, Apre, Apse, Asit, Asri, Atik, Ekin, Ekip, Eksi, Ekti, Enek, Enik, Enir, Ense, Eper, Epik, Erat, Erek, Eren, Erik, Erin, Erke, Erte, Esen, Eser, Esik, Esin, Esir, Eski, Esna, Esre, Etap, Etek, Eten, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ani, Ant, Ari, Ark, Arp, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eke, Epe, Erk, Eti, İka, İrs, İsa, İta, Kan, Kap, Kar, Kas, Kat, Kep, Ker, Kes, Ket, Kin, Kip, Kir, Kit, Nan, Nar, Nas, Net, Pak, Pas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, At, Ek, En, Er, Es, Et, İn, İp, İs, İt, Ke, Ki, Ne, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.