PERVASIZLIK (TDK)

Çekinmezlik, sakınmazlık, korkusuzluk: "Yemek saatinde, evimizin yirmi yıllık alışkanlığına meydan okuyan bir pervasızlıkla ben kapı çalıyordum."- Y. Z. Ortaç.

Pervasızlık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞKAN Nedir?

Alışkın.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

KORKU Nedir?


1 . Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara: "Yollarda korku kalmadı."- .
3 . ruh bilimi Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.

KORKUSUZ Nedir?


1 . Korkusu olmayan, yürekli, gözü pek, pervasız.
2 . Korku vermeyen, tehlikesiz.

KORKUSUZLUK Nedir?

Korkusuz olma durumu.

MEYDAN Nedir?


1 . Alan, saha: "Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri: "Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu."- A. H. Tanpınar.
3 . Bulunulan yer ve çevresi, ortalık: "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.
4 . Fırsat, imkân veya vakit.
5 . Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

PERVA Nedir?

Çekinme, sakınma, korku: "Islanmışın yağmurdan pervası mı olur?"- R. Ilgaz.

PERVASIZ Nedir?


1 . Çekinmez, sakınmaz, korkusuz (kimse): "Hele hanımlar, şık mı şık, açık saçık ama pervasız ve uzak hanımlar."- T. Buğra.
2 . zarf Çekinmeden, sakınmadan, korkmadan: "Onları kimsenin görmediğine emin olunca pervasız konuşmaya başladılar."- M. Yesari.

PERVASIZLIK Nedir?

Çekinmezlik, sakınmazlık, korkusuzluk: "Yemek saatinde, evimizin yirmi yıllık alışkanlığına meydan okuyan bir pervasızlıkla ben kapı çalıyordum."- Y. Z. Ortaç.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

SAKIN Nedir?


1 - Yapmaktan çekin, çekinin, °zinhar.
2 - Korkulacak bir durum olmasın.

SAKINMA Nedir?


1 . Sakınmak işi, içtinap.
2 . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem alma, ihtiyat.
3 . spor Boksörün korunmak için, ayaklarını oynatmadan eliyle, gövdesiyle sağa sola, öne arkaya yaptığı hareket.

YILLIK Nedir?


1 . Bir yılda verilen ücret: "Bu evin yıllığı bir milyon liradır."- .
2 . Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.
3 . Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak.
4 . Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap.
5 . sıfat Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan: "O gün yıllık hesapları getirmişlerdi."- F. R. Atay.
6 . sıfat Bir yıl için, senelik, senevi: "Evi yıllık tuttular."- .
7 . sıfat Yılda bir yapılan: "Kuruluşun yıllık toplantısı."- .

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

A E I I K L P R S V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Pervasızlık,

9 Harfli Kelimeler

Varlıksız,

8 Harfli Kelimeler

Arsızlık, Kalıpsız, Pervasız,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Asırlık, Ipıslak, Kapısız, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Sarplık, Sırplık,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Askılı, Azıklı, Elkızı, Iraklı, Irksal, Kapılı, Kapsız, Karılı, Karsız, Karslı, Kılsız, Kırsal, Parsel, Pazılı, Pervaz, Pırlak, Sarılı, Sarkıl, Sazlık, Sıralı, Sıvalı, Varlık, Varsıl, Zekalı, Zevalı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Akrep, Arsız, Asılı, Asker, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Erzak, Esvap, Evrak, Islak, Islık, Kalıp, Kaplı, Karlı, Kasır, Kaslı, Kazıl, Kılır, Kısır, Kızıl, Kravl, Lazer, Lepra, Lezar, Lıkır, Parke, Paslı, Perva, Plase, Revak, Rızık, Sakız, Saklı, Salep, Salık, Sapık, Sapkı, Saplı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Akse, Alev, Alık, Apel, Apre, Apse, Arık, Arız, Arlı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Azık, Evla, Ilık, Irak, Irıp, Isıl, Iska, Kale, Kalp, Kapı, Kare, Karı, Kars, Kase, Kazı, Kesp, Keza, Kısa, Klas, Kral, Krep, Lake, Larp, Leva, Pare,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alp, Arı, Ark, Arp, Arz, Ası, Ask, Azı, Ela, Elk, Erk, Eza, Ira, Irk, Irz, Isı, Kal, Kap, Kar, Kas, Kav, Kaz, Kel, Kep, Ker, Kes, Kez, Kıl, Kır, Kız, Lak, Lap, Lav, Laz, Lep, Pak, Pal, Pas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, Av, Az, Ek, El, Er, Es, Ev, Ke, La, Le, Pe, Ra, Re, Se, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.