PERHİZSİZ (TDK)

Perhiz yapmayan (kimse).

Perhizsiz kelimesi baş harfi P son harfi Z olan bir kelime. Başında P sonunda Z olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi H , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı P sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PERHİZ Nedir?


1 . Diyet: "Biraz perhizle idare edersek biz burada iki ay daha yaşayabiliriz."- A. Mithat.
2 . din b. (***) Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

E H P R S Z Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Perhizsiz,

8 Harfli Kelimeler

Zehirsiz,

6 Harfli Kelimeler

Perhiz,

5 Harfli Kelimeler

Ersiz, Espri, Hepsi, Hizip, İpsiz, İspir, Sihir, Siper, Zehir,

4 Harfli Kelimeler

Esir, İpsi, İris, Peri, Pire, Pisi, Pres, Priz, Reis, Rize, Sepi, Seri, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Hep, Her, His, İri, İrs, Pes, Pir, Pis, Ser, Sih, Siz, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Er, Es, He, İp, İs, İz, Pe, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.