PERDELENMEK (TDK)

Perdeleme işine konu olmak: "Gene o perdelenmiş gözlerinden kudurtucu bir manasızlık fışkırıyor."- P. Safa.

Perdelenmek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FIŞKI Nedir?

Atgillerin taze dışkısı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MANASIZLIK Nedir?

Manasız olma durumu, anlamsızlık.

PERDE Nedir?


1 . Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü: "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey: "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."- .
3 . İki yeri birbirinden ayıran bölme: "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . Seste pes perde: "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı."- A. Mithat.
5 . mecaz Doğruyu görmeye engel olan şey: "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."- .
6 . hayvan bilimi Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.
7 . müzik Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
8 . müzik Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
9 . tıp (***) Katarakt: "Gözlerine perde inmiş."- .
10 . tiyatro Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri: "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti."- M. Ş. Esendal.

PERDELEME Nedir?

Perdelemek işi.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

D E E E E K L M N P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Perdelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Edeplenmek, Kederlenme, Perdelemek, Perdelenme, Rendelemek,

9 Harfli Kelimeler

Deprenmek, Derlenmek, Edeplenme, Perdeleme, Rendeleme,

8 Harfli Kelimeler

Delepmek, Denkleme, Deprenme, Derlemek, Derlenme, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Delepme, Denemek, Denklem, Derleme, Eklenme, Elenmek, Ermenek, Keneler, Kerempe, Perende,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Deneme, Denmek, Deprem, Dereke, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Keleme, Kemere, Kermen, Meleke, Merkep, Nerede, Peleme, Pelenk, Pereme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Denek, Denme, Derme, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erken, Ermek, Keder, Kelem, Kelep, Keler, Kemer, Kemre, Kepme, Kerde, Kerem, Melek, Merek, Nekre, Neler, Peder, Perde, Peren, Remel, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Dere, Derk, Dren, Edep, Eder, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Eper, Erek, Eren, Erke, Erme, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Krep, Leke, Meke, Nere, Reel, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Eke, Elk, Epe, Erk, Kel, Kem, Kep, Ker, Lep, Men, Nem, Pek,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Ke, Le, Me, Ne, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.