PERDELENME (TDK)


1 . Perdelenmek işi.
2 . dil bilgisi Söyleyişte sesin değişik bir perdeden çıkması.

Perdelenme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı P sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

PERDE Nedir?


1 . Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü: "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey: "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."- .
3 . İki yeri birbirinden ayıran bölme: "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . Seste pes perde: "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı."- A. Mithat.
5 . mecaz Doğruyu görmeye engel olan şey: "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."- .
6 . hayvan bilimi Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.
7 . müzik Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
8 . müzik Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
9 . tıp (***) Katarakt: "Gözlerine perde inmiş."- .
10 . tiyatro Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri: "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti."- M. Ş. Esendal.

PERDELENMEK Nedir?

Perdeleme işine konu olmak: "Gene o perdelenmiş gözlerinden kudurtucu bir manasızlık fışkırıyor."- P. Safa.

SÖYLEYİŞ Nedir?


1 . Söyleme işi.
2 . dil bilimi Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz.

D E E E E L M N P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Perdelenme,

9 Harfli Kelimeler

Edeplenme, Perdeleme, Rendeleme,

8 Harfli Kelimeler

Deprenme, Derlenme,

7 Harfli Kelimeler

Delepme, Derleme, Perende,

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Deprem, Derlem, Elenme, Nerede, Peleme, Pereme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Denme, Derme, Elden, Eleme, Ender, Eneme, Enlem, Erdem, Erden, Neler, Peder, Perde, Peren, Remel, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Dere, Dren, Edep, Eder, Elde, Elem, Emel, Emen, Eper, Eren, Erme, Nere, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Ede, Epe, Lep, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Er, Le, Me, Ne, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.