PER (TDK)


1 - Çark, değirmen ve vapurun pervanesi.
2 - Değirmen çarkının kepçeleri.

Per kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R . Başı P sonu R olan 3 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİRMEN Nedir?


1 . İçinde öğütme işi yapılan yer: "Su değirmeni. Yel değirmeni."- .
2 . Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet: "Değirmende biraz kahve çekti."- S. F. Abasıyanık.

KEPÇE Nedir?


1 . Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan, uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık: "Tahta kaşık ve kepçe yontar, geçimini bunları satarak sağlardı."- N. Araz.
2 . sıfat Bu kaşığın alabildiği miktarda olan: "Tabağına iki kepçe çorba koydu."- .
3 . Erimiş madeni kalıba dökmek için kullanılan büyük kaşık.
4 . Saplı bir çembere geçirilmiş olan, balık veya kelebek tutmada kullanılan ağ.
5 . Tahıl, kömür, kum vb.nin yüklenip boşaltılmasında kullanılan, tek veya iki çeneden oluşmuş motorlu araç.
6 . sıfat Bu aracın alabildiği miktarda olan.
7 . denizcilik Gemilerde, ortasında dümenevi bulunan yuvarlak kıç çıkıntısı.
8 . spor Güreşte hasmın arkasından bacakları arasına el sokma oyunu.

PERVA Nedir?

Çekinme, sakınma, korku: "Islanmışın yağmurdan pervası mı olur?"- R. Ilgaz.

PERVANE Nedir?


1 . Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek: "Ötede mum yanıyor bir şeyler dönüyor / Pervaneler art arda ne çabuk ölüyor."- B. Necatigil.
2 . Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet, uskur: "Türk uçaklarının pervane gürültüleri uğulduyor."- A. Gündüz.
3 . tarih Selçuklularda ve İlhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman.

VAPUR Nedir?

Su buharı gücüyle çalışan gemi: "Vapur sabaha kadar mal yüklüyor."- M. Ş. Esendal.

E P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Er, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.