PERÇİNLEME (TDK)

Perçinlemek işi.

Perçinleme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı P sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PERÇİNLEMEK Nedir?


1 . Bir bağıntıyı perçinle tutturmak.
2 . İki veya daha çok parçayı, karşılıklı bölümlerini birbiri üzerinde ezerek birleştirmek.
3 . mecaz Sağlamlaştırmak, güçlendirmek: "Yüksek sosyeteye girmek, orada tutunmak, adını perçinlemek istiyordu."- N. Nadi.

E E E L M N P R Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Perçinleme,

9 Harfli Kelimeler

Pirelenme,

8 Harfli Kelimeler

Çenileme, İçerleme, Perçemli,

7 Harfli Kelimeler

Çemenli, Çeperli, İçlenme, İçmeler, Pelerin, Pençeli, Permeçe,

6 Harfli Kelimeler

Çeneli, Çileme, Elenme, Eprime, Erinme, Ermeni, İçerme, İlenme, İnleme, Lineer, Nereli, Peçeli, Peleme, Perçem, Perçin, Pereme, Reçine,

5 Harfli Kelimeler

Çelen, Çelim, Çelme, Çemen, Çepel, Çeper, Çepin, Çepni, Çimen, Elçim, Eleme, Eneme, Enlem, Erime, Erinç, Ermin, İçlem, İlenç, İmleç, İmren, Meriç, Miçel, Neler, Nemçe, Nemli, Nipel, Pelin, Pençe, Peren, Permi, Pinel, Reçel, Remel, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çeri, Çile, Çine, Elçi, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Eper, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlme, İneç, İnme, Leçe, Lime, Linç, Meni, Meri, Mine, Nere, Peçe, Peni, Peri, Pire, Prim, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çip, Çir, Epe, İle, İnç, Lep, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Peç, Piç, Pil, Pim, Pir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, İp, Le, Me, Mi, Ne, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.