PERÇEM (TDK)


1 . Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı.
2 . Yele: "At perçemi."- .
3 . Kâkül: "Selma alnına düşen bir perçemi eliyle kaldırıyor."- A. İlhan.

Perçem kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi M . Başı P sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

PERÇEM Nedir?


1 . Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı.
2 . Yele: "At perçemi."- .
3 . Kâkül: "Selma alnına düşen bir perçemi eliyle kaldırıyor."- A. İlhan.

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

TIRAŞ Nedir?


1 . Saç veya sakalı kesme işi, yülüme: "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu."- M. Ş. Esendal.
2 . Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme: "Asker tıraşı."- .
3 . Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal: "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."- .
4 . Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
5 . argo Yalan, asılsız, bıktırıcı söz: "Bırak tıraşı, doğru konuş."- .

TUTAM Nedir?

Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan: "Öksüzün cebindeki son tutam tütünü sardılar, sıra ile üçer nefes çektiler."- R. H. Karay.

YELE Nedir?


1 . At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar: "O aslan yelesine benzer saçlar şimdi süt beyaz olmuş."- H. Taner.
2 . Balıklarda sırt yüzgeci.

E E M P R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Perçem,

5 Harfli Kelimeler

Çeper,

4 Harfli Kelimeler

Emeç, Eper, Erme, Peçe,

3 Harfli Kelimeler

Epe, Meç, Peç,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, Er, Me, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.