PENTAN (TDK)

Formülü C5H1
2 olan doymuş hidrokarbon.

Pentan kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı P sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOYMUŞ Nedir?


1 . Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş.
2 . mecaz İsteği kalmamış, isteği giderilmiş, tatmin olmuş.
3 . fizik, kimya Doyma durumuna gelmiş (gaz, sıvı veya elektromıknatıs), meşbu.

FORM Nedir?


1 . Biçim, şekil: "Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir."- H. Taner.
2 . Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu.
3 . İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

FORMÜL Nedir?


1 . Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı.
2 . Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek: "Cevap formülü son derece basit idi."- F. R. Atay.
3 . Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım.
4 . tıp (***) Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram.
5 . matematik Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım.
6 . mecaz Çıkar yol, tutulan yol, yöntem: "Her yerde yapılabilen bir şey, yalnız formülleri, şekilleri değişir."- A. Gündüz.
7 . kimya Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı: "Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."- .

HİDROKARBON Nedir?

Karbon ve hidrojen birleşiği, hidrokarbür.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E N N P T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Pentan,

5 Harfli Kelimeler

Anten, Paten, Tanen,

4 Harfli Kelimeler

Anne, Etap, Nane, Pena, Tane,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Ate, Nan, Net, Pat, Tan, Ten,

2 Harfli Kelimeler

An, At, En, Et, Ne, Pe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.