PENİS (TDK)

Erkeklik organı.

Penis kelimesi baş harfi P son harfi S olan bir kelime. Başında P sonunda S olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S . Başı P sonu S olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ERKEKLİK Nedir?


1 . Erkek olma durumu.
2 . Erkekçe davranış, yiğitlik, mertlik: "Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı?"- S. F. Abasıyanık.
3 . Bir erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme gücü: "Yaşlı imiş ... çoktan erkekliği kesilmiş."- K. Tahir.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

E N P S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Penis, Pines,

4 Harfli Kelimeler

Esin, Nesi, Peni, Pens, Sepi, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Pes, Pis, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

En, Es, İn, İp, İs, Ne, Pe, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.