PENÇELENMEK (TDK)

Pençelemek eylemine konu olmak ya da pençelemek eylemi yapılmak.

Pençelenmek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

PENÇE Nedir?


1 . Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları: "Kuş, beni görünce korktu, pençesinde yılanla havalandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Ayakkabının tabanındaki kösele.
3 . mecaz Etkisinden kurtulmak olanaksız, etkisi çok olan güç: "Bu vicdan azabının demirden pençesi yüreğini sıkmaya başlıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . halk ağzında El: "Bir yumruğunu gırtlağıma dayadı, bir pençesiyle kalbimi kavradı."- A. Gündüz.

PENÇELEME Nedir?

Pençelemek işi.

PENÇELEMEK Nedir?


1 . Yırtıcı hayvan pençesiyle kapmak, yakalamak, pençe vurmak.
2 . Ayakkabıya pençe yapmak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E E K L M N N P Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Peçelenmek, Pençelemek,

9 Harfli Kelimeler

Keçelenme, Kepçeleme, Peçelemek, Peçelenme, Pençeleme,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Keçeleme, Peçeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Enenmek, Kelepçe, Kemençe, Peçenek,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Enenme, Keleme, Meleke, Peleme, Pelenk,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekme, Çelek, Çelen, Çelme, Çemen, Çenek, Çepel, Eklem, Elçek, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Kelem, Kelep, Kepçe, Kepme, Leçek, Melek, Nemçe, Pekçe, Pençe,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çenk, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emen, Enek, Keçe, Kele, Keme, Kene, Leçe, Leke, Meke, Nene, Peçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Eke, Elk, Epe, Kel, Kem, Kep, Lep, Meç, Men, Nem, Peç, Pek,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.