Pekleştirmek

  1. [-i] Pekleşmesine yol açmak, pekleşme işini yaptırmak
  2. Güçlenmesini sağlamak
    • "... onun gibi şöhretini pekleştirdi." (Burhan Felek)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Pekleştirmek kelimesi baş harfi p son harfi k olan bir kelime.Başında p sonunda k olan kelimenin birinci harfi p , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi m , onbirinci harfi e , onikinci harfi k . Başı p sonu k olan 12 harfli kelime.

E E E K K L M P R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

PEKLEŞTİRMEK

11 Harfli Kelimeler

EKLEŞTİRMEK, PEKLEŞTİRME

10 Harfli Kelimeler

EKLEŞTİRME, ELEŞTİRMEK, ETKİLEŞMEK, KERTİKLEME, ŞERİTLEMEK, TEPİKLEMEK, TEPİRLEMEK

9 Harfli Kelimeler

ELEŞTİRME, ERKETELİK, EŞİTLEMEK, ETKİLEMEK, ETKİLEŞME, İTEKLEMEK, KERTİLMEK, KEŞİKLEME, KİRLETMEK, PEKLEŞMEK, ŞERİTLEME, TEKLEŞMEK, TEPİKLEME, TEPİRLEME, TİPLEŞMEK, TİRELEMEK

8 Harfli Kelimeler

EKLEŞMEK, EKLETMEK, EKŞİTMEK, EKTİRMEK, ELEKTRİK, ELEŞKİRT, EPİKEREM, EŞİTLEME, EŞTİRMEK, ETKİLEME, İŞLETMEK, İTEKLEME, İTELEMEK, İTLEŞMEK, KEMERLİK, KEMRELİK, KERTİLME, KEŞLEMEK, KİRLETME, KİTLEMEK, MEKTEPLİ, METRELİK, PEKİŞMEK, PEKİTMEK, PEKLEŞME, ŞEKERLİK, TEKERLEK, TEKLEMEK, TEKLEŞME, TEPİLMEK, TEPİŞMEK, TEPKİMEK, TERLEMEK, TİPLEMEK, TİPLEŞME, TİRELEME

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKLEMEK, EKLEŞME, EKLETME, EKŞİMEK, EKŞİTME, EKTİRME, ELETMEK, EPRİMEK, ERİŞMEK, ERİTMEK, ERKEKLİ, EŞEKLİK, EŞİLMEK, EŞLEMEK, EŞTİRME, ETEKLİK, ETKİMEK, İLETMEK, İPLEMEK, İŞETMEK, İŞLEMEK, İŞLETME, İTELEME, İTLEŞME, KEKLEME, KELEPİR, KEMERLİ, KEPEKLİ, KEREMPE, KERTMEK, KEŞLEME, MERTLİK, MEŞELİK, METELİK, PEKİŞME, PEKİTME, ŞEKERİM, ŞEKERLİ, TEKERLİ

6 Harfli Kelimeler

EKİLME, EKLEME, EKŞİME, ELEMEK, ELETME, EMEKLİ, EPİTEL, EPRİME, ERİMEK, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTME, ERKETE, EŞELEK, EŞİLME, EŞLEME, ETKİME, İLETME, İRKMEK, İŞEMEK, İŞETME, İŞLEME, KEKEME, KELEME, KELİME, KELKİT, KEMERE, KEMLİK, KEPMEK, KERİME, KERTİK, KERTME, KRİKET, LEŞKER, MEKTEP, MELEKE, MELİKE, MERKEP, MERTEK, MEŞREP

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, ELEME, ELMEK, EMLİK, ERİME, ERKEK, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİŞ, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, ETLİK, ETMEK, İLMEK, İMLEK, İRKME, İŞEME, İŞLEK, İŞLEM, İŞRET, İTMEK, KEKRE, KELEK, KELEM, KELEP, KELER, KELEŞ, KELİK, KEMER, KEMİK, KEMRE, KEPEK, KEPİR, KEPME, KEREM

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKİP, EKLİ, EKME, EKŞİ, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EPER, EPİK, EREK, ERİK, ERİL, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞLİ, EŞME, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME

3 Harfli Kelimeler

EKE, ELK, EPE, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KEP, KER, KEŞ, KET, KİK, KİL, KİM, KİP, KİR, KİT, LEP, LEŞ, LİM, LİR, MET, MİL, MİR, MİT, PEK, PEŞ, PİK, PİL, PİM, PİR, RET, ŞEK, ŞEM, ŞER, ŞET, ŞİP

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, İL, İM, İP, İŞ, İT, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, PE, RE, ŞE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.