PEKLEŞTİRMEK (TDK)


1 . Pekleşmesine yol açmak, pekleşme işini yaptırmak.
2 . mecaz Güçlenmesini sağlamak: "... onun gibi şöhretini pekleştirdi."- B. Felek.

Pekleştirmek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı P sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

PEKLEŞME Nedir?

Pekleşmek işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

ŞÖHRET Nedir?


1 - Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün.
2 - Tanınmış, ünlü kimse.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E E K K L M P R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Pekleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Pekleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Etkileşmek, Kertikleme, Şeritlemek, Tepiklemek, Tepirlemek,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Erketelik, Eşitlemek, Etkilemek, Etkileşme, İteklemek, Kertilmek, Keşikleme, Kirletmek, Pekleşmek, Şeritleme, Tekleşmek, Tepikleme, Tepirleme, Tipleşmek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Epikerem, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kemerlik, Kemrelik, Kertilme, Keşlemek, Kirletme, Kitlemek, Mektepli, Metrelik, Pekişmek, Pekitmek, Pekleşme, Şekerlik, Tekerlek, Teklemek, Tekleşme, Tepilmek, Tepişmek, Tepkimek, Terlemek, Tiplemek, Tipleşme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekletme, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Eprimek, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, İletmek, İplemek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtleşme, Kekleme, Kelepir, Kemerli, Kepekli, Kerempe, Kertmek, Keşleme, Mertlik, Meşelik, Metelik, Pekişme, Pekitme, Şekerim, Şekerli, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Eletme, Emekli, Epitel, Eprime, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, İletme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit, Kemere, Kemlik, Kepmek, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Leşker, Mektep, Meleke, Melike, Merkep, Mertek, Meşrep,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kekre, Kelek, Kelem, Kelep, Keler, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kepek, Kepir, Kepme, Kerem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Eper, Epik, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kep, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Lep, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Pek, Peş, Pik, Pil, Pim, Pir, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şip,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İp, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.