PEKDOKU (TDK)

Selüloz çeperleri değişik kalınlıkta gözelerden oluşan, dalların dik durmasını sağlayan doku.

Pekdoku kelimesi baş harfi P son harfi U olan bir kelime. Başında P sonunda U olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi O , altıncı harfi K , yedinci harfi U . Başı P sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEPER Nedir?


1 . Çit: "Sıra sıra çeperler / Çepere su serperler / Irak yoldan geleni / Terli terli öperler."- Halk türküsü.
2 . Ahlaksız, huysuz, geçimsiz kimse.
3 . Bağ çubuğu, çalı çırpı.
4 . Sebze bahçesi.
5 . Zar.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KALINLIK Nedir?


1 . Kalın olma durumu.
2 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyut: "Bu beş katlı Galata kulesi kalınlığındaki korkunç apartmanın sakinleri hep debdebe içinde yüzmüş insanlarmış."- S. F. Abasıyanık.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SELÜLOZ Nedir?

Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5).

D E K K O P U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kopek, Kopuk,

4 Harfli Kelimeler

Depo, Doku, Koku, Ukde,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dok, Eko, Kek, Kep, Kod, Kok, Kup, Pek,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, Ke, Od, Ok, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.